Obnovená hasičská zbrojnica

n 5.9.2014 15:56

Po ročných stavebných prácach bude mesto Trstená slávnostne odovzdávať do užívania dobrovoľnému hasičskému zboru v Trstenej rekonštruovanú... ČÍTAŤ VIAC

Cyklotrasa

n 5.9.2014 12:21

V mesiaci júl v našom regióne začali Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., ako realizátor stavby a ... ČÍTAŤ VIAC

Dopravné značenie

n 3.9.2014 14:00

Začiatkom jarných mesiacov bola zabezpečená v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Dolnom Kubíne kontrola... ČÍTAŤ VIAC

Miestne akčné skupiny

n 11.8.2014 19:11

Miestne akčné skupiny ako motory rozvoja vidieka regiónov Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2014 – 2020 bola... ČÍTAŤ VIAC

Pomoc kamier

n 8.8.2014 9:39

V sobotu 12. 7. 2014 boli mestskí policajti z Trstenej požiadaní o spoluprácu policajtmi OO PZ Trstená.... ČÍTAŤ VIAC

tt

n 7.8.2014 16:39