Oslavy oslobodenia mesta

n 9.5.2015 9:00

Niekoľko desiatok obyvateľov mesta Poltár sa stretlo pred budovou kultúrneho domu, aby položili vence k pamätníku padlých... ČÍTAŤ VIAC

Na besedy chodia aj s deťmi

n 7.5.2015 15:02

Známu problematiku začleňovania detí z rómskych komunít do materských škôl by mal riešiť aj Národný projekt Metodicko-pedagogického... ČÍTAŤ VIAC

Mládež spieva

n 3.5.2015 10:30

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou, krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov... ČÍTAŤ VIAC

Z histórie Ozdína

n 2.5.2015 12:26

Obec Ozdín patrí podobne, ako väčšina obcí Novohradu, k sídlam s preukázateľnými stopami pravekých kultúr. Historické pramene... ČÍTAŤ VIAC

Pozorovanie Slnka

n 29.4.2015 10:25

Žiaci zo ZŠ na Školskej ulici v Poltári sa zúčastnili exkurzie do hvezdárne v meste Rimavská Sobota. ČÍTAŤ VIAC

(Ne)zodpovední psičkári

n 26.4.2015 10:09

Problém nezodpovedných psičkárov, ktorí sústavne vodia svojich štvornohých miláčikov bez vôdzky a naviac, nezbierajú za nimi ani... ČÍTAŤ VIAC