Spomienka na vojnové obete

n 1.12.2015 9:19

Pri príležitosti 1. výročia obnovy cintorína vojenských zajatcov ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 usporiadal spomienkovú slávnosť na... ČÍTAŤ VIAC