Krajina otca, javisko syna

n 8.10.2015 8:36

Výnimočný multimediálny projekt venovaný niekoľkým žánrom umenia predstavuje Oravská galéria (OG) v Dolnom Kubíne. Návštevníci si ho... ČÍTAŤ VIAC

Deň bez atomobilov

n 16.9.2015 15:48

Slovenská agentúra životného prostredia koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility 2015 na národnej úrovni. Európsky týždeň mobility... ČÍTAŤ VIAC

Má mesto dostatok zelene?

n 15.9.2015 17:02

Poškodzovanie stromov, ničenie kvetinových záhonov, odcudzovanie sadeníc okrasných kvetov a krov. Aj také podoby má vandalizmus, s ... ČÍTAŤ VIAC

Vzbudiť záujem o knihy

n 14.9.2015 15:55

Prebudiť u detí a mládeže záujem o čítanie, upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov, zapojiť... ČÍTAŤ VIAC