Kniha o Vincentovi Šikulovi

n 28.6.2014 14:50 - Senica

Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu) je názov novej monografie Vladimíra Barboríka, ktorú
11. júna uviedli do života v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici na spoločnom podujatí Záhorskej knižnice v Senici a Literárneho informačného centra z Bratislavy, ktoré knihu vydalo.

Na besede o knihe s Vladimírom Barboríkom z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied bola i manželka spisovateľa V. Šikulu (1936-2001) Anna Šikulová, stredoškolská profesorka z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici Margita Hološková – najmladšia z jedenástich súrodencov spisovateľa Šikulu i prorektor Akadémie umení z Banskej Bystrice, maliar, grafik a vysokoškolský profesor Ľudovít Hološka, ktorý ilustroval viaceré Šikulove knihy. V. Barboríka pre vydanie monografie inšpirovalo stále čitateľsky živé dielo jedného z našich najvýznamnejších prozaikov druhej polovice 20. storočia i „zážitok z energie (Šikulovho) rečového gesta“, ktorý pocítil naživo pri jeho autorskom čítaní v Divadle Stoka v roku 1995. Monografiu vydal, lebo pochopil, že „literatúra je možnosťou, ako túto energiu zachovať.“ Beseda ponúkla i dotyk s rozprávačovým štýlom. Poviedku Manduľa predniesla viacnásobná účastníčka Hviezdoslavovho Kubína Sabina Phanová. Šikula v spomienkach ožil aj ako človek. Nová kniha sa venuje jeho tvorbe zo 60. rokov 20. storočia, jeho ceste „od talentu k tvorivosti.“ Zachytáva podmienky vydávania kníh v 70. rokoch, keď bola aj Šikulova tvorba „vystavená silnému mocenskému tlaku.“ A čitateľ v nej vystopuje, ako sa „s nadosobnými mechanizmami“ fungovania kultúry a spoločnosti vyrovnával vynikajúci rozprávač Vincent Šikula, ktorý sa však, žiaľ, už vytratil z literárnych osnov pre stredoškolákov.

Text a foto: Milan Soukup