Zašlá sláva motokárovej dráhy

n 14.3.2014 11:00 - Pezinok

Na podnet občanov mesta sa Naše Novinky pozreli na súčasný stav bývalej motokárovej dráhy pri Fajgalskej ulici. V minulosti bola jednou z vychýrených automobilových dráh na Slovensku a poznali ju všetci motokároví nadšenci zo strednej Európy.

Vybudovali ju ešte pred rokom 1989 a takto koncepčne bola jediná v Bratislavskom kraji. Jej dĺžka s rôznymi zákrutami bola 800 metrov na výbornom asfalte 0,16 mm, maximálna rovinka bola 330 metrov, okruh s časomierou 550 metrov a šírka 6 – 8 metrov. Kedysi tam fungoval bufet, požičovňa motokár, jazdecká škola pre deti od 7 rokov, predávali sa tam motokáry, náhradné diely, usporadúvali rôzne súťaže, prezentácie či zrazy. Sezónne sa tu jazdilo od polovice apríla do konca októbra.

Budúcnosť viac než neistá

Zašlú slávu motokárovej dráhy nahradil Technický a skladový areál Mestského podniku služieb. Namiesto motokár tam dnes sídlia kontajnery, stavebný odpad, sutiny, drevný odpad alebo kopa kameňov či piesku. Mesto v súčasnosti vlastní dve tretiny bývaleho motokárového areálu. Dlhodobo sa bude využívať ako miesto pre zber veľkoobjemového odpadu alebo karanténna stanica pre psov. Zvyšná tretina v zadnej časti je v rukách súkromných majiteľov, ktorá je zarastená burinou. Otázkou do budúcnosti však je, čo sa stane s pozemkami, keď časť vlastní mesto a časť patrí súkromným majiteľom. Ak by aj súkromní majitelia odpredali pozemky mestu, ako by potom s nimi naložilo mesto? Spravovalo by ho naďalej, alebo by ho odpredalo alebo prenajalo? Zatiaľ to vyzerá na dlhodobé vyčkávanie. Podľa vyjadrenia predstaviteľov mesta nie je bývalá motokárová dráha určená v územnom pláne ako oddychová zóna, takže to vyzerá tak, že táto tradícia nadobro v Pezinku zanikla.

Text a foto: Rastislav Blaško