Viac foto v galérii

Európsky unikát: vo Zvolene sa ako prví v Európe poveziete na ekologických autobusoch LNG

n 7.6.2017 17:32 - Zvolen

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen a mesto Zvolen ako prví v Európskej Únii vstúpili do  jedinečného projektu LNGAFT - LIquefied Natural Gas as Alternative Fuel for Transport (skvapalnený zemný plyn ako alternatívne palivo pre dopravu), ktorý je financovaný z nástroja CEF.

Cieľom tohto projektu je podporiť využívanie alternatívneho paliva LNG predovšetkým na Slovensku a postupne v susedných krajinách. Obyčajný plyn, ktorý sa pod veľkým tlakom zmení na kvapalné skupenstvo (LNG), oproti CNG má vyššiu hustotu, čím v rovnakom objeme nádrže poskytne dlhší dojazd.

Závislosť dopravy na rope by sa mohla tak časom znížiť a zmierňovať tak negatívny vplyv dopravy na životné prostredie.

,,Dlhodobo sledujeme akým smerom sa uberá ekologizácia verejnej dopravy v celej Európskej Únii, dokonca s ňou máme osobné skúsenosti. Účasť v projekte je pre nás zadosťučinením, boli sme prvými, ktorý v 90. rokoch rozhodli prejsť od nafty k CNG plynu. Dnes ideme ešte ďalej, LNG je v porovnaní s CNG pre životné prostredie ešte niečím čistejším“, nepochybuje o úspechu zavedenia technológie generálny riaditeľ Anton Mazán spoločnosti SAD Zvolen.

Pilotný projekt zaradenia 15 LNG autobusov verejnej hromadnej dopravy a jednou čerpacou stanicou vo Zvolene a nadobudnuté skúsenosti novej technológie prevádzkovateľa SAD Zvolen, a. s.  prispejú k inovácii a vytvoreniu poznatkovej databázy smerujúcich k využitiu ekologickejšej dopravy v celej Európe.

pr, foto: SAD ZV