Viac foto v galérii

Zaujímavosti z minulosti: Ako cez Sídlisko tiekol kanál

n 25.3.2017 17:22 - Banská Bystrica

Keď sa dnes povie v Banskej Bystrici slovné spojenie „na kanáli“, len starší obyvatelia Sídliska - medzi Štatistickým úradom a Námestím slobody, vedia o čo ide. Práve tadiaľ totiž ešte v nedávnej minulosti tiekol prúdom kanál, ktorý zásoboval vodou Banskobystrickú elektráreň.

Vodná elektráreň

V roku 1904 začala firma Ganz es társa stavať elektráreň na vodný pohon. Spustená bola v nasledujúcom roku. Jej budova dodnes stojí pod dnešným Inšpektorátom práce, na Jegorovovej ulici. Elektráreň poháňala voda z vyše dvojkilometrového kanála odrazeného z hate na Hrone pri Šalkovej.

Od elektrárne potom voda smerovala dnešným Sídliskom, aby sa v priestore medzi dnešným hotelom Lux a zimným štadiónom vrátila naspäť do rieky. Kanál bol široký 10 až 13 metrov vo svojej najvyššej časti, na dne to bolo približne 1,5 metra. V roku 1909 prebrala elektráreň Banská Bystrica. Vyrobená elektrina slúžila obyvateľom mesta i priľahlých obcí.

V roku 1945 bola znárodnená a dostala sa pod správu Stredoslovenských elektrární. Až do roku 1969 bola v plnej prevádzke. Potom bola odstavená a vodný kanál sčasti zasypali a sčasti využili pre budovanie novej podzemnej kanalizácie vložením kanalizačných rúr a prekrytím betónovými panelmi.

Kanál ako súčasť života

Priestor bývalého kanála je aj dnes zreteľne poznateľný a tvorí akúsi stredovú os medzi súčasnou zástavbou Sídliska. To bolo vybudované v období medzi rokmi 1953 – 1965. Keby nebolo zelene a terén by bol úplne rovný, videli by sme od Námestia slobody rovno až po Štatistický úrad. Pamätníci spomínajú na kanál ako typický prvok miesta svojho bydliska.

Z bezpečnostných dôvodov bol ohradený zábradlím. Napriek tomu, niektorí nešťastnou náhodou, iní podstupujúc riziko a vyhľadávajúc adrenalín zahynuli utopením v jeho rýchlo tečúcom prúde. Cez kanál boli postavené aj mostíky, napr. pri bývalej soche V. I. Lenina, alebo pri súčasnej križovatke, tam kde sa dnes nachádza mliečny automat a stánok s potravinami.

Mnohí ešte aj dnes upozorňujú na mierne chvenie a otrasy, keď tadiaľ prejde ťažšie auto, keďže priestor kanála nebol kompletne zasypaný, ale najmä prekrytý panelmi. Ešte takmer pred polstoročím tade behali popri zábradlí deti, rodiny a partie chodievali popri vode na prechádzky, alebo sa bicyklovať.

Zvyšky kanála

Dnes sú v priestore bývalého kanála detské ihriská, oddychové zóny s lavičkami, križovatky ciest, chodníky, či pamätník Ústavy SR. Jeho posledné viditeľné zvyšky sa nachádzajú v okolí cesty R1, blízko benzínovej čerpacej stanice pri Novom moste do Majera.

Okrem spomienky na špecifický prvok Sídliska nám existencia elektrárenského kanála dáva aj príklad toho, ako v minulosti ľudia dokázali efektívne a šetrne stavať vodné elektrárne bez toho, aby stavbou celkom zasahovali do celej šírky koryta životodarnej rieky.

Marcel Pecník, foto: autor, Ján Baláž, súkromné archívy