Viac foto v galérii

JÁN NOSKO: Dostal som mandát na 4 roky, nesklamem

n 22.2.2017 17:12 - Banská Bystrica

V rámci našej novej rubriky „Kto je kto?“ vám budeme postupne predstavovať významných ľudí nášho regiónu z rôznych oblastí života, ktorí sú prirodzenými autoritami a dosiahli niečo významné, čo si zaslúži vašu pozornosť.

Ako prvého vám v krátkom rozhovore predstavíme známeho lekára vo funkcii primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Pán primátor, nedávno ste vstúpili do druhého polčasu svojho funkčného obdobia, ako by ste stručne zhodnotili tie dva roky v pozícii štatutára krajského mesta?

Urobili sme kus poctivej roboty v personálnej, projektovej aj realizačnej oblasti, ktoré nemôže spochybniť nikto. Pohli sme s dlhodobo neriešenými problémami. Mesto sme prevzali bez schváleného Územného plánu, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a bez akýchkoľvek východísk použiteľných do Regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorá je základnou podmienkou čerpania eurofondov. Vytvorili sme Odbor rozvojových aktivít a vďaka odborníkom na správnych miestach dnes môžeme posúvať mesto dopredu aj vďaka európskym štrukturálnym fondom.

Stabilizovali sme mestské spoločnosti, začalo sa s výstavbou autobusovej stanice, intenzívne pracujeme na príchode investora do regiónu, bojujeme proti výstavbe malých vodných elektrární, sme nápomocní pri riešení protipovodňovej ochrany mesta. Veľkú pozornosť venujeme najmä komunálnym témam, obnovujeme tridsaťročné zanedbané materské či základné školy a ďalšie dlhodobo investične poddimenzované objekty v meste.

Na dennej báze pracujeme na projektovej dokumentácii budovania cyklotrás i nových parkovísk. Stali sme sa Európskym mestom športu pre tento rok a čo ma teší, návštevníci začínajú čoraz častejšie vyhľadávať Banskú Bystricu ako svoju cieľovú destináciu.

Aké sú Vaše hlavné ciele, ktoré chcete dosiahnuť v druhom polčase?

Chceme pretaviť do reality prácu z predchádzajúceho obdobia. Znamená to budovanie parkovísk, dokončenie korčuliarskej dráhy, cyklotrás, zreálnenie zámeru Kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Dome kultúry, rekonštrukciu materských škôl, dokončenie projektov, akými je o. i. výmena mosta v Iliaši.

Banská Bystrica sa za posledné dva roky objektívne posunula dopredu, aké odozvy máte od občanov?

Prevažne pozitívne. Poctivá práca musí priniesť výsledky, ľudia vnímajú pohyb smerom dopredu, ale sú aj negatívne reakcie. Pramenia najmä z nepoznania podstaty veci. Aj preto sa snažíme komunikovať všetkými dostupnými kanálmi.

Ste aktívny aj na Facebooku, čo dnes patrí k modernej komunikačnej výbave prakticky každého významnejšieho politika, stretávate sa s občanmi aj osobne?

Áno, a veľmi rád. S Banskobystričanmi sa stretávam často. Rád ich pozvem k stolu diskutovať o probléme s poznaním veci a vysvetlením. Aj diskutérov zo sociálnych sietí, kde veľakrát chýba rácio.

Boli ste dlhé roky riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice, aký najväčší rozdiel pociťujete pri riadení mesta?

Mesto je starší a trochu zanedbaný pacient. Plán postupnosti ozdravenia nie je jednoduchý, a chce to aj aktívny prístup zo strany pacienta – v tomto prípade občana. Vždy platilo, že pozitívne naladený pacient je polovica úspechu aj pri najťažších chorobách. Zásadný rozdiel je v ťažkopádnosti samosprávnych procesov, chýba akčnosť.

Ako vám v tom pomáha pomerne mladý tím, ktorí ste si vytvorili na mestskom úrade?

Vnáša dynamiku, intenzívnu komunikáciu, pohľad mladých. Cítiť chuť tvoriť, vytvoriť a dokázať.

Stali ste sa primátorom ako nezávislý kandidát so širšou politickou podporou, v mestskom zastupiteľstve sa opierate o podporu politických strán i nezávislých poslancov, spolupracujete s vládou, v čom spočíva nezávislosť politika, konkrétne primátora?

V jeho skutočnej nezávislosti myslenia, schopnosti pragmatických a nepolitických riešení. Dokáže široko komunikovať s každým, musí mať nadhľad a možnosť v kritických situáciách sa slobodne rozhodnúť.

Blížia sa regionálne voľby, medzi možnými kandidátmi zaznie občas aj vaše meno, ako to je s vami naozaj?

Dostal som mandát na plnenie funkcie primátora mesta na štvorročné obdobie. Nesklamem.

V Banskej Bystrici a v komunálnych voľbách 2014 pri voľbe primátora osvedčil princíp nezávislého kandidáta so širokou stranícko – občianskou podporou. Myslíte si, že tento model by sa mohol uplatniť aj vo voľbách župana v našom kraji?

Ľudia majú radi, čím ďalej tým viac, nezávislosť od vplyvu politických strán, ale nedá sa mu celkom vyhnúť. Na druhej strane aj politické strany majú personálnu krízu, takže tento model so silnou osobnosťou je životaschopný.

Jednou z vašich priorít sú investície z eurofondov, čo je zasa najväčšia slabina v kraji. Ako vychádzate so súčasným županom a neovplyvňuje zastavenie čerpania eurofondov na úrovni BBSK niektoré mestské europrojekty?

Uzavreli sme s BBSK základné dohody o alokovaní finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V súčasnosti pracujeme na dohode k projektu udržateľnej mobility (PUM). Podávateľom žiadosti pre celý kraj bude mesto. Spolupráca a synergia je vždy prospešná, no veľakrát chýba. Vedel by som si predstaviť aj intenzívnejšiu spoluprácu.

Rok 2017 sa nesie v znamení Európskeho mesta športu, ale podľa vašich slov a j v znamení materských škôl, čo to znamená pre Banskobystričanov?

Dosiahli sme titul, ktorým zviditeľníme Banskú Bystricu na športovej mape Európy. Je to zároveň záväzok mesta venovať športu energiu, financie a priestor. Chceme vylepšiť športovú infraštruktúru a pritiahnuť k športu čo najviac obyvateľov.

Sám športujete, vidno vás najmä na bežeckých podujatiach či na bicykli, v zime aj na korčuliach či lyžiach, ale ste aj ľadový medveď a kúpete sa v studenej vode. Ako ste sa dostali k tejto záľube?

Za všetkým sú ľudia, priatelia a chuť k pohybu. Žiaľ, v poslednej dobe to nejde podľa mojich predstáv. Som adrenalínový typ.

Aké sú vaše ďalšie záľuby alebo koníčky?

Rodina, príroda, fyzická práca v záhrade, literatúra.

Čo vám na druhej strane vadí alebo nemáte rád?

Nemám rád lenivosť. Ľudí, ktorí nehľadajú riešenia či cestu k nim a odmietajú dialóg. Nemám rád negativizmus všeobecne, kritiku bez poznania podstaty problému a prvosignálne riešenia.

Predsa len nájsť si čas na šport a voľné chvíle s rodinou je pre pri primátora dosť náročné. Čo na to vaša rodina?

Rodina súhlasí s tým, že je to ťažké. Spolu sa vždy snažíme nájsť si priestor na relax.

Je o vás známe, že aktívne podporujete rôzne občianske združenia a akcie na pomoc zdravotne postihnutým či sociálne slabým, robili ste to už aj ako lekár či riaditeľ DFNsP. Patrí to takpovediac do povinnej alebo prirodzene ľudskej výbavy primátora?

Malo by to patriť do výbavy každého človeka, ktorý má v živote viac šťastia ako iní.

Stali ste sa známym nielen v Banskej Bystrici, ale prakticky na celom Slovensku. Je dobrý pocit byť stále na očiach verejnosti i médií?

Nie.

Často vidno po vašom boku manželku i dcéru, sú vám oporou?

Áno, rodina vždy bola, je a bude mojou najväčšou oporou.

Kedysi jeden známy človek povedal, že dobrý politik musí mať rád ľudí, svoju krajinu či mesto, v ktorom žije. Ako je to s vami?

Ako politik som ešte nedostal vysvedčenie, či som dobrý alebo zlý. Stotožňujem sa však so spomínaným tvrdením. Som človek, ktorý má rád ľudí, sociálne cítenie, chuť počúvať ich problémy a hľadať riešenia.

Je to ešte predčasná otázka, ale predsa, myslíte si, že vám budú stačiť štyri roky vo funkcii banskobystrického primátora na splnenie resp. rozbehnutie najdôležitejších bodov vášho volebného programu?

Je to predčasná otázka. Časť volebného programu sa podarilo naplniť už dnes. Verím, že dobre rozbehnuté veci prídu do cieľa a v tomto prípade nie je dôležité, či tu budem ďalšie štyri roky ako primátor.
 

Ján Nosko (1961), vyštudovaný lekár, špecializoval sa v odbore detská kardiológia.

V roku 2008 sa stal riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Počas jeho pôsobenia v pozícii štatutára sa táto nemocnica stala jednou z najlepších na Slovensku.

Je jedným zo zakladateľov OZ PONS, ktoré sa venuje osobám so zdravotným postihnutím.

V roku 2014 bol zvolený za primátora mesta pod Urpínom ako nezávislý so širokou politickou podporou.

Je ženatý, s manželkou Eleonórou má syna Jána a dcéru Katku.

Redakcia Našich Noviniek ďakuje za rozhovor. Foto: Monika Chabadová