Dúbravka menila rozpočet, odstránia nebezpečný mostík

n 29.9.2016 12:03 - Bratislava IV

Viac peňazí  na cesty, sociálnu oblasť, životné prostredie i Dom kultúry Dúbravka.  To je výsledok septembrového zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Dúbravke. Miestni poslanci schválili zmenu v rozpočte.

„V tomto roku nám pribudlo jedno kosenie a chceme sa viac starať o zeleň,“ vysvetlil prednosta úradu Rastislav Bagar.

Kapitola Životné prostredie dostala navyše 40-tisíc eur, pričom 20-tisíc, šlo na kosenie a údržbu verejnej zelene, ďalších 20-tisíc na letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov a smetných košov.

Injekcia pre Dom kultúry

O 70-tisíc navýšili  poslanci rozpočet pre Dom kultúry Dúbravka. Prednosta vysvetlil, že v kultúrnom dome odhalili viaceré poruchy a havarijné situácie.  „Bránili bezpečnému užívaniu a roky neboli riešené,“ dodal.

Úrad menil parkety v tanečnej sále, tepovali sa koberce, opravovalo sa prepadávajúce sa pódium v červenej sále.  „Dom kultúry výrazne ožil, nové vedenie sa osvedčilo,“ konštatoval prednosta. „Vidíme to aj pri pohľade na výnosy.“  

Viac peňazí dala Dúbravka na sociálne služby.  Mestská časť totiž spustila tento rok projekt integrácie s ľuďmi bez domova a organizáciou Depaul, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova na Ivanskej ceste.

Ľudia bez domova pomáhali počas niekoľkých mesiacov pri skrášľovaní životného prostredia v Dúbravke, zbierali komunálny odpad, upratovali, čistili obrubníky. Spolupráca trvala do konca septembra.

Dúbravskí poslanci rokovali aj o nájmoch pozemkov, garáží či priestorov. Bez pripomienok schválili poslanci nájom nebytových priestorov na ulici Karola Adlera Športovému klubu PKO Jagermajster Dúbravka.  Tanečníci tu pôsobia už roky, končila im však nájomná zmluva. Poslanci schválili predĺženie nájmu na 10 rokov vo výške 35 eur za m2 za rok, teda za 8 823,50 eur ročne.

ŠK zrevitalizuje detské ihrisko

Športový klub sa zároveň nájmom zaviazal, že zrevitalizuje  priľahlé detské ihrisko za 22 500 eur najneskôr do 31. augusta budúceho roku a ihrisko bude aj riadne spracovať.

Súčasťou premeny priestranstva a obnovy ihriska by malo byť aj odstránenie dnes nebezpečného a chátrajúceho mostíka, ktorý je na ihrisku.

Obyvatelia z okolia často upozorňujú na to, že dráha a priestranstvo dnes neslúži deťom, ale skôr ako úkryt pre mladých, obyvatelia i polícia tu často riešia problémy s alkoholom aj inými drogami.

(byt), ilustračné foto: autor