RUŽINOV: Poslanci schválili predaj pozemkov na diaľnicu

n 29.9.2016 10:55 - Bratislavský kraj

Ružinovskí poslanci na miestnom zastupiteľstve jednomyseľne schválili odpredaj takmer 150 pozemkov, ktoré patria hlavnému mestu a sú v správe mestskej časti, pre realizáciu výstavby diaľnice D4 Bratislava Jarovce – Ivánka sever, rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz a rekonštrukciu križovatky diaľnice D1 v Prievoze.

Po výsledku mestského zastupiteľstva zo začiatku septembra, keď mestskí poslanci neschválili odpredaj pozemkov súvisiacich s týmito stavbami, požiadal Ružinov primátora Bratislavy o súhlas s predajom tých pozemkov, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a rekonštrukciou križovatky D1 v Prievoze a sú v správe Ružinova.

Starosta prerozdelenie víta

Primátor hlavného mesta SR - tak ako avizoval - súhlas udelil, a  o predaji pozemkov, celkovo vo výmere 37 599 m2, rozhodovali ružinovskí poslanci.

„Komunikujem so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky od podpisu zmluvy na výstavbu týchto významných dopravných stavieb. Prioritným zámerom mestskej časti je ich realizácia. Som rád, že miestni poslanci dnes tento odpredaj schválili. Nejde len o vyšší príjem do rozpočtu mestskej časti ako v prípade, že by prišlo k vyvlastneniu, ale najmä o prerozdelenie dopravy v komunikačnej sieti takmer celého hlavného mesta,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Súhlasom navýšili hodnotu

Ceny takmer 150 pozemkov, za ktorých odpredaj Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dnes ružinovskí poslanci jednomyseľne odsúhlasili, sú stanovené na základe znaleckých posudkov. Celkovo je ich hodnota viac ako 2 800 000 eur.

Tým, že ružinovskí poslanci dali predaju týchto pozemkov zelenú, ich cena sa v zmysle zákona navýšila o 1,2 násobok.

Ide tak o sumu 3 448 283,6 €, ktorú si rozdelí na polovicu hlavné mesto a mestská časť, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

(byt), foto: autor