Európska komisia nezastaví financovanie rozvoja vidieka

n 9.8.2016 13:40 - Zahraničie

Európska komisia Slovenskej republike nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Dohodli sa na tom zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie.

Implementácia Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala na strane prijímateľov a Európskej komisie znepokojenie.

Transparentnosť a 85 percent ...

Výhradami EK boli transparentnosť hodnotenia projektov a nerovnomerné čerpanie prostriedkov počas celého programovacieho obdobia. Z objemu Programu rozvoja vidieka 1,2 miliardy euro na roky 2014 – 2020 bolo totiž už za prvé dva roky programu, do konca marca 2016, alokovaných v rámci výziev až 85 % prostriedkov, čiže jedna miliarda eur.

EK preto začala zvažovať pozastavenie financovania PRV a zastavenie kontrahovania projektov.

Nedošlo k spochybneniu

MPRV SR a PPA preto predstavili EK opatrenia na riešenie situácie k výhradám, ktoré komisia vzniesla počas rokovania pred Monitorovacím výborom PRV SR 2014 - 2020.

„Naše návrhy transparentných procesov a prísne overovanie hospodárnosti vynakladania prostriedkami zástupcovia Európskej komisie privítali. Nedošlo tak a ani nedochádza k spochybneniu samotného Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Práve plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorý predstavila PPA presvedčil EK o nepozastavení financovania prostriedkov a kontrahovania v rámci programu pre Slovensko.

Dôveruj, ale preveruj...

PPA spustí dôkladné overovanie postupu verejného obstarávania na strane prijímateľov, kontroly oprávnenosti výdavkov a hospodárnosti ich vynakladania, pričom bude realizovať prísnu kontrolu žiadostí o platbu a preverovať opatrenia a výzvy.

Kontroly tak čakajú stovky zazmluvnených projektov. Následne Európska komisia vykoná na jeseň 2016 audit na pôde PPA, ktorý overí aj realizáciu nasadených opatrení.

Vzhľadom na vyťaženie súvisiace s nasadzovaním opatrení a kontrol, predpokladá PPA vydanie ďalších výziev PRV až v budúcom roku.

(byt,vm), foto: autor