Férové podmienky, menej administratívy

n 19.7.2016 23:13 - Zahraničie

Slovensko bude v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie presadzovať v oblasti poľnohospodárstva tri priority. Okrem nich však bude viesť aj rokovania o mnohých významných celoeurópskych témach.

Prvou z priorít Slovenska je zlepšenie postavenia poľnohospodára v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Kde ich hľadať?

„Súčasná kríza zvýraznila nedostatky fungovania potravinového reťazca, nerovnomerné rozdeľovanie marží a používanie nekalých obchodných praktík zo strany obchodných reťazcov voči svojim dodávateľom. Túto tému chceme dostať na európsku úroveň. Aby Európa proti takémuto konaniu postupovala spoločne. Len tak dokážeme zabezpečiť rovnomerné rozdelenie marže medzi prvovýrobcov, spracovateľov a obchodníkov. Poľnohospodári potrebujú na trhu férové podmienky,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Tejto téme sa chce SR venovať aj na neformálnej septembrovej Rade ministrov v Bratislave.

Minimalizovať administratívu

Zjednodušenie poľnohospodárskej politiky ako ďalšia z priorít má za cieľ minimalizovať administratívu pre farmárov v oblasti platieb, organizácie trhu, rozvoja vidieka, či kontrol. Ide pritom o dlhodobé riešenia, v ktorých pokračuje Slovensko v práci holandského predsedníctva.

Multifunkčná úloha lesov

Treťou z priorít je udržateľné lesné hospodárstvo. Slovensko totiž v súčasnosti predsedá aj Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe (Forest Europe). SR ako krajina s vysokým podielom lesov až na úrovni 41 % chce, aby sa Európska únia stala lídrom v starostlivosti o les. A zároveň, aby EÚ zohľadňovala multifunkčnú úlohu lesov a dodržiavali sa medzinárodne dohodnuté zásady udržateľného obhospodarovania lesov.

(byt), foto: (vm)