Dúbravka pokračuje v opravách

n 18.7.2016 23:22 - Bratislavský kraj

Hrbole, diery, výtlky na cestách, jamy na chodníkoch, alebo aj úplne chýbajúce chodníky, prípadne končiace nikde.  Zlý stav ciest a roky neobnovované chodníky. Taká bola situácia v bratislavskej Dúbravke.

Zlepšenie preto patrí k prioritám vedenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Začali vlani

S opravami a prácami sa začalo vlani, mestská časť do obnovy ciest, chodníkov a parkovísk investovala viac než 100-tisíc eur.

Tento rok Dúbravka pokračuje. „Aby sme mohli obnoviť čo najviac kritických úsekov, zháňame dotácie,“ povedal starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Minulý rok získala Dúbravka od Bratislavského samosprávneho kraja 50-tisíc eur na opravu chodníkov, tento rok preinvestuje kraj v každej mestskej časti Bratislavy na opravu ciest III. a IV. triedy rovnakú sumu 60-tisíc eur.

Obnovia zničenú Trhovú ulicu

Dúbravka chce peniaze využiť na obnovu zničenej Trhovej ulice.

Rozpočet zaťažujú aj krádeže kanalizačných a šachtových poklopov, ktoré musí mestská časť ako správca ciest 3. a 4. triedy po zmiznutí zabezpečiť, aby sa predišlo úrazom.

Dúbravka ich v súčasnosti už nahrádza betónovými poklopmi.

Po tohtoročnej zime sa objavili na cestách mnohé nové výtlky, ktoré Dúbravka opravovala.

Na deravé cesty v správe magistrátu vytvorilo mesto špeciálnu mailovú adresu vytlky@bratislava.sk, v Dúbravke sa dajú hlásiť mailom na zrunek@dubravka.sk
 

Chodníky, ktoré Dúbravka opravila vlani:

Bazovského 21 (pred Denným centrom)

Pri kríži (chodník vedúci spoza domova seniorov)

Homolova 15-19 (vnútroblok), chodník na detské ihrisko

Alexyho (opravený chodník sa musel aj reklamovať)

MŠ Švantnerova (vjazd do materskej školy)

 

Chodníky, ktoré už Dúbravka opravila s v spolupráci s magistrátom alebo Bratislavským samosprávnym krajom:

Saratovska (smer k zastávke MHD)

Drobného 2-8 (dlhý chodník popri ceste Drobného)

Bazovského 15-19 (vnútroblok)

Pri kríži (za domovom seniorov smerom na zastávku MHD)

Saratovska (popri hlavnej ceste pri Saratove)

Zastávky MHD:

Pri kríži (na obidvoch stranách)

Pri kríži (konečná)

Saratovská (pred DK)

Alexyho (Pri Bílkova 20)

Opravy v roku 2016

Oprava krytu chodníka - MŠ Ušiakova, Lysákova 6, Fedákova -oprava podmytia chodníka, Bazovského 6 + pri pizzerii Duna (Amfiteáter), Jura Hronca 2, Ľuda Zúbka 23 až 31 a chodník pri Žihadielku, Bošániho 1

Oprava cesty s chodníkom - Alexyho

Oprava krytu vozovky – Brižitská, Červenáková, Fedákova 5, Homolova 10 – 12, Pri kríži 12, Trhová ulica (pri umyvárke), Jadranská 2310/74, Plachého, Gallayova 49, Húščavova 1-3, - K Horárskej studni 2 + ul. Tranovského 6 – 8

Výtlky – Koprivnická, Lysáková, Talichová, Na vrátkach, Fedákova

Oprava dlažby na chodníku - Ožvoldíkova 13

Oprava výtlkov, vpustov, poklopov - Bazovského, Hanulova, Ušiakova, Jadranská, Homolova, Bílikova, Landauova, Koprivnická, Drobného, M. Schneidra Trnavského, Brižitská

Park Družby -oprava krytu chodníka, vysprávy výtlkov, vybúranie schodiska

Vybudovanie uličného vpustu s potrubím - Drobného 25

Oprava krytu chodníka, výšková úprava vpustu + kanál. poklopu - Kapitána Rašu, Bílikova 4.

(byt), foto: TASR