Mesto pozná recept na parkovanie. Poplatkom sa už zrejme nevyhneme

n 5.7.2016 11:54 - Trnava

Trnava zápasí s chýbajúcimi parkovacími miestami. Dnes by sme ich potrebovali doplniť zhruba 6 841.

Mesto Trnava už dnes má v rukách vypracovanú Koncepciu rozvoja statickej dopravy v meste Trnava. Tá rieši najmä situáciu s parkovaním, teda jestvujúcimi a chýbajúcimi parkovacími miestami. Po prvý raz bola verejne prezentovaná na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva.

V meste chýbajú tisícky parkovacích miest

Z tohto plánu vyplýva to, že ku dnešnému dňu máme v rámci Trnavy k dispozícii 16 113 parkovacích miest. Avšak 2 818 z nich v súčasnosti nevyhovuje platným legislatívnym normám.

Tento počet zároveň odráža realitu z dôb minulých, kedy bolo auto luxusom, ktorým nedisponoval každý Trnavčan. Dnes by sme však potrebovali minimálne jedno parkovacie miesto na každý byt.

V Trnave je dnes zaregistrovaných 16 883 automobilov a k nim musíme pripočítať aj autá, ktoré sem prúdia so študentami a s ľuďmi dochádzajúcimi do Trnavy za prácou. Potrebovali by sme teda ešte minimálne 770 parkovacích miest a úpravu ďalších 2 818 miest, ktoré nevyhovujú normám.

Najlepšie sa parkuje na Prednádraží

Momentálne je na tom s parkovaním najlepšie mestská časť Trnava- západ (Prednádražie) so 6 796 parkovacími miestami a Trnava- východ (Družba) s 4 357. Trnava sever (Kopánka) a Trnava- juh (Linčianska a Tulipán) sa delia o cca 5 000 parkovacích miest. Najmenej parkovacích miest je v centre mesta, a to neporovnateľne- mesto tu disponuje len 847 parkovacími miestami.

Klasických parkovísk bude v budúcnosti menej

Nové parkovacie miesta však Trnava nechce hľadať na úkor zelene, či záberu verejného priestranstva. Momentálne sú horúcimi kandidátmi na riešenie chýbajúcich parkovacích miest parkovacie domy a podzemné garáže. Spolu je v koncepcii navrhované vytvorenie 6 841 parkovacích miest. Avšak toto riešenie nebude úplne zadarmo.

Mesto plánuje spoplatnené parkovanie na celom území

Rovnako ako analýza, aj bežná prax v meste, ukázala, že najväčším problémom je práve rozrastajúci sa „vozový park“, ktorý najčastejšie končí na našich sídliskách. Jeho regulácia, aj formou spoplatnenia, je preto nevyhnutná.

Či už ide o krátkodobých návštevníkov mesta, putujúcich sem za prácou, či za štúdiom, alebo viacero áut v jednej rodine (autá využívané na podnikanie nevynímajúc), autá zahlcujú najmä okolie centra a spôsobujú v meste aj ďalšie negatívne vplyvy v súvislosti s hlučnosťou a exhalátmi

Trnavčania budú zvýhodnení

Plán dnes hovorí jasne- mesto bude vytvárať jedno parkovacie miesto pre každý byt, ktoré bude pre jeho obyvateľov bezplatné. Zaručia to pravdepodobne rezidenčné karty, ktoré budú pri 1. aute buď zdarma, alebo za menší poplatok. Za ďalšie autá si však priplatíme, a to aj v rámci sídlisk.

Parkovanie pre „cezpoľných“ bude finančne odlíšené tak, aby sa preferovalo krátkodobé parkovanie, ktoré tak nezaťaží mesto. Mestu by však mali pomôcť aj nové formy parkovania (napr. parkovacie domy).

 

Text a foto: Adriána Kondlová