Rekonštrukcia ulíc bude dôslednejšia- sľubuje radnica

n 8.7.2016 14:00 - Trnava

Plátanie chodníkov už má byť v Trnave minulosťou. Mesto uprednostňuje investície do ich celkových obnov.

Obnovy majú byť komplexnejšie

Mesto Trnava má pre rok 2016 v pláne prípravu na rozsiahlejšiu rekonštrukciu chodníkov a ciest. Tá bude síce nákladnejšia, než rekonštrukcie v minulých rokoch, ale v konečnom dôsledku môže mestu ušetriť financie. Poslúžia tomu aj najnovšie technológie.

Mesto Trnava dnes pracuje na vytvorení takého plánu obnovy chodníkov, ktorý nemá počítať len s ich plátaním, ale naopak, zaviesť také rekonštrukcie, ktoré vydržia roky. Na prvotnom výbere chodníkov, ktoré sa dostali do plánu obnov, participovali aj jednotlivé mestské časti.

V uliciach bol použitý po prvý raz georadar

Ako sa to uvádza v tlačovej správe Mesta Trnava, cieľom takýchto investícií je: „Neprekrývať cesty iba na povrchu, neprekrývať poškodené podložie novou vrstvou asfaltobetónu...“ Páve toto dnes vyčíta obnovám v minulosti primátor Peter Bročka.

Pomôcť tomu má aj diagnostika vozoviek za pomoci georadaru, ktorá bola vykonaná zatiaľ na ôsmych uliciach v meste. Náklady na diagnostiku jeden ulice pritom predstavujú cca 1 000 eur. V použití tejto technológie v pomeroch mestskej samosprávy pritom Trnave patrí prvenstvo.

V lete sa obnovia 4 ulice

Z navrhovaných ulíc boli nakoniec vybrané 4, ktoré sa rekonštrukcie dočkajú už v tomto lete, teda Poštová, Tajovského, Mozartova, Šafárikova ulica a Ulica Na Hlinách.

Aj pre ne musel byť na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva navýšený rozpočet o 640 000 eur, ktoré budú vyčlenené z finančnej rezervy mesta. No zvýšené náklady si vyžiada aj rekonštrukcia cyklochodníka vedúceho popri Kamennej ceste, teda do Kamenného mlyna.

Ako to uvádza primátor mesta Peter Bročka, ide však o efektívne vynaložené prostriedky mesta, na rozdiel od 500 000 eurových položiek vynakladaných z rozpočtu mesta na plátanie výtlkov. Obnovy komunikácií majú byť síce nákladnejšie, ale zároveň aj kvalitnejšie.

 

Text a foto: Adriána Kondlová