Mesto sa pozrie "na zúbok" histórii. Pomôžu mu v tom najnovšie technológie

n 8.7.2016 8:54 - Trnava

Trnava sa rozhodla nazrieť do histórie mesta za pomoci najnovších technológii. Ušetrí tak čas a „ruky“ archeológov.

Mapovanie histórie má dnes zelenú

Georadar neposlúži mestu len pri príprave plánov na rekonštrukciu ciest, ale aj pri spoznávaní doposiaľ ukrytej histórie. Vďaka prieskumu, pre ktorom nemusia byť rozkopané žiadne plochy v meste, sa výrazne ušetrí práca archeológov a tým aj rozpočet mesta.

Keďže výkopy budú vytýčené len na tých miestach, ktoré boli za pomoci georadaru vytypované ako „nádejné“ lokality, archeológom tiež žiadne významnejšie objavy neuniknú. V roku 2016 boli zatiaľ takýmto spôsobom preskúmané priestory zaniknutého hradobného systému v areáli amfiteátra, na Františkánskej ulici, ale aj lokalita za Bazilikou sv. Mikuláša a na Kalvárii.

Centrum má ešte mnoho tajomstiev

Následne sa výskum posunul aj na Dolné bašty, kde skúmal priebeh zaniknutého opevnenia a na Námestie kráľovnej Konštancie, ktoré sa nachádza pred Bernolákovou bránou. Práve tu sa potvrdili zaniknuté objekty.  

V ďalšej fáze bude Mesto Trnava iniciovať na svojom území archeologické výskumy, ktoré pomôžu odhaliť tie časti dejín mesta, o ktorých dodnes nevieme s určitosťou. Budúcou úlohou mesta bude stanovenie priorít, ktoré rozhodnú o tom, ktoré výskumy budú realizované medzi prvými, aj s ohľadom na ich prípadné zásahy do dopravy v meste atď.

Podobný spôsob prieskumu sa v Trnave osvedčil už v minulosti, kedy boli takto realizované prieskumy v blízkosti Baziliky sv. Mikuláša s cieľom lokalizovania podzemných krýpt a určenia miery ich zavlhnutia. Prebiehal v máji roka 2006.

 

Text a foto: Adriána Kondlová