Galéria ponúka svoje priestory umelcom aj kurátorom

n 7.7.2016 13:39 - Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave si už robí plány na nadchádzajúcu výstavnú sezónu. Na pláne ešte stále môže byť aj vaša výstava.

Galéria Jána Koniarka v Trnave (ďalej len GJK) sa rozhodla otvoriť svoje brány širokej odbornej verejnosti. Ak ste profesionálnym umelcom, či študentom vysokej školy s výtvarným zameraním, môže byť o rok v galérii prezentovaná aj vaša výstava. Stačí mať len dobrý projekt a k nemu šikovného kurátora.

Galéria ponúkne dva priestory

Predmetom otvorenej výzvy sú 2 priestory- Kopplova vila a Synagóga- Centrum súčasného umenia. Pri posudzovaní projektov bude prihliadané na regionálny kontext vystavujúcich autorov, avšak nie je prioritným kritériom výberu.

Priestor synagógy bol síce vopred určený pre výstavy „šité priamo na mieru“, ktoré by pracovali s jeho potenciálom, avšak ani to nemusí byť podmienkou pre realizáciu výstav.

Projekty prejdú galerijným sitom

Termínom, do ktorého môžete galérii predložiť svoj projekt, je 30. september. Potom už bude rozhodovanie v rukách výstavnej komisie GJK. Víťazné projekty sa pretavia do plánu výstav pre nasledujúci rok.

Galéria vám pri ich realizácii pomôže s technickým vybavením, asistenciou pri inštalovaní výstavy (a to aj pri prevoze diel), s PR a v neposlednom rade so samotnými nákladmi na výstavu.

Podmienkou zapojenia sa do výzvy je zaslanie životopisov zapojených umelcov a kurátorov, spolu s prehľadom zrealizovaných výstav, portfóliom umelca, popisom koncepcie a ideového rámca projektu, popisom technických a konštrukčných požiadaviek s predbežne odhadovaným rozpočtom a v neposlednom rade aj vyplnený prihlasovací formulár, ktorý budete môcť nájsť na web stránke galérie.

 

Text a foto: Adriána Kondlová