Pyrotechnika nás zabaví už len raz do roka

n 7.7.2016 10:35 - Trnava

Stihli ste si užiť sobotňajší ohňostroj v Kamennom mlyne? Bude nadlho posledným

Poslanci mesta Trnava sa totiž, v rámci zasadania mestského zastupiteľstva, zhodli na tom, že v rámci mesta je potrebné vymedzenie času pre používanie pyrotechniky na jeho území.

Od 2. decembra 2015 mu takúto možnosť dáva Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií, ktorý dáva obciam do rúk rozhodnutie o tom, akým spôsobom, a v akom čase, bude na ich území umožnené používanie pyrotechniky.  

Nové nariadenie mesta ochráni najmä sídliská

Dôvody na to sú prozaické- ochrana verejného poriadku a zdravia tým, že sa zamedzí pyrotechnikou spôsobovanej hlučnosti. Tá totiž neznepríjemňuje život len našim štvornohým spoločníkom, ale aj nám samotným.

Dôkazom toho je aj situácia známa z našich sídlisk, kedy je zábavná pyrotechnika zneužívaná aj počas roka. Pre mnohých ich obyvateľov je obťažujúcou a v mnohých prípadoch im tiež „výbuchy“ v akúkoľvek dennú či večernú hodinu uberajú na kvalite trávenia ich voľného času.

 A nielen to. V závere roka polícia zaznamenala aj prípady, kedy zneužitie zábavnej pyrotechniky znamenalo aj úmyselné poškodzovanie majetku mesta, či zaparkovaných vozidiel.

Pyrotechniku si sami odpálite len počas 2 hodín v roku

Mesto Trnava sa aj preto rozhodlo obmedziť využívanie zábavne techniky na svojom území verejnosťou len na jedno časovo krátke obdobie v roku- oslavy Silvestera. Konkrétne na deň 31. decembra od 23:00 hod. do 1. januára do 1:00 hod. Zábavná pyrotechnika predstavujúca vysoké nebezpečenstvo bude však odteraz výhradne v rukách profesionálov.

Jedinou výnimkou v rámci doby použitia zábavnej pyrotechniky bude jej použitie pri kultúrnych, športových a obdobných spoločenských podujatiach, kedy však bude použitá najneskôr do 22:00 hod., čo kopíruje dobu nočného kľudu.

Dohľad bude z viacerých smerov

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto nového všeobecne záväzného nariadenia mesta nebude len v rukách mestskej polície, ale aj v rukách poslancov mesta, Mestského úradu a výborov mestských častí. Aj takto môže byť minimalizované nebezpečenstvo množenia sa prípadov jeho porušovania.

 

Text a foto: Adriána Kondlová