Mesto Trnava podporí komunitné projekty. Ako ich môžeme využiť?

n 6.7.2016 5:50 - Trnava

Mesto v tomto roku podporí komunitné projekty vo všetkých svojich mestských častiach. Poslúžia na to financie určené z rozpočtu.

Mesto Trnava ponúka ďalšiu možnosť, ako sa môže verejnosť zapojiť do nakladania s finančnými zdrojmi mesta. Okrem 20 000 eur, určených na pilotný ročník participatíneho rozpočtu, ponúka tiež možnosť čerpať financie v rozpočte vyčlenené pre jednotlivé mestské časti na tzv. komunitné projekty.  

Zatiaľ je stále „v hre“ 120 000 eur

Zapojiť sa, resp. predložiť svoj projekt, môžu okrem právnických osôb aj osoby fyzické- teda široká verejnosť. Nevyčerpané peniaze v tomto prípade „neprepadnú“. Nakoľko sa už blíži záver roka,  pre budúci rok bude pravdepodobne „v hre“ aj možnosť pridať tieto peniaze k tým budúcoročným. Vďaka tomu možno budeme neskôr môcť uvažovať aj o finančne náročnejších projektoch.  

Ako to k tejto veci uviedol predseda Výboru mestskej časti Trnava- západ Matej Lančarič: „Finančný strop pre každú mestskú časť je 20 000 eur na rok, ale z tejto sumy chceme skôr podporiť viacero projektov, ako dať všetky peniaze iba na jeden.“ Avšak, ako to ďalej uviedol, ani takýto scenár nie je vylúčený.

Chýba vám niečo vo vašej mestskej časti? Zmeňte to

Peniaze môžu byť použité na investičné akcie (obnovu detských ihrísk, financovanie obnovy chodníkov, výsadby atď.), ale aj na komunitné akcie (brigády, opekačky, športové zápasy atď.), ktoré majú za cieľ skvalitniť život v mestských častiach. Z týchto prostriedkov môže byť tiež hradené aj občerstvenie.

S realizáciou vám pomôže mesto aj vaša mestská časť

Podmienkou pre úspech projektu je to, aby nešlo o akcie v súčasnosti plánované v rozpočte mesta a zároveň aj schválenie výborom príslušnej mestskej časti (ďalej len VMČ). Na jeho realizácii bude následne participovať aj Mestský úrad Trnava, ktorý dohliadne na verejné obstarávanie a ďalšie nutné náležitosti, ktoré treba pri nakladaní s verejnými financiami splniť.

Ak máte dobrý nápad, nemusí byť limitovaný prípravou siahodlhého projektu. Postačí vám vyplnenie projektového listu, ktorý vám radi pomôžu vyplniť aj príslušníci jednotlivých VMČ. V konečnom dôsledku stačí len dobrý nápad, s jeho realizáciu už môže ďalej zabezpečovať príslušný VMČ.

Ak sa rozhodnete ísť cestou prípravy vlastného projekt, by mal obsahovať popis akcie a jednoduchý rozpočet na jej realizáciu. Úplne vám na to bude postačovať forma projektového listu, ktorý môžete získať od predsedov jednotlivých VMČ, alebo na adrese tomas.motovsky@trnava.sk.

Po vypísaní by ste mali doručiť predstaviteľom dotknutej VMČ, ktorých kontaktné údaje nájdete na web stránke mesta, a to elektronicky, prípadne aj za pomoci schránok na nápady, ktoré boli v priebehu minulého roka osádzané v jednotlivých mestských častiach.

Možno bude aj váš nápad podporený a v budúcnosti sa zaslúži o to, aby sa v našich mestských častiach žilo príjemnejšie.

 

Text a foto: Adriána Kondlová