Spolupráca obcí podporí najmä oblasť cyklodopravy

n 4.7.2016 18:29 - Trnava

Trnava, a jej širšie okolie, má záujem o efektívnejšie čerpanie eurofondov. Napomôcť by tomu malo aj novo vytvorené združenie.

Príprava projektov bude odteraz komplexnejšia

Dnes sa historicky po prvýkrát stretli na trnavskej pôde  zástupcovia Trnavy a ďalších 15 obcí. V budúcnosti budú úzko spolupracovať pri príprave projektov v rámci Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.  Dnešok však zatiaľ patril jeho ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu.

Niekoľko mesačné prípravy vyvrcholili 4. júla 2016 na trnavskej radnici uzatvorením Zmluvy  o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Táto zmluva bola uzatvorená na základe požiadaviek Európskej únie a v budúcnosti môže zainteresovaným obciam napomôcť v efektívnejšom čerpaní eurofondov.  

Spolupráca pomôže aj budovaniu cyklotrás

Na jej základe budú pripravované projekty, ktoré sa budú dotýkať spoločného územia mestskej oblasti Trnava. Práve šírka „záberu“ projektu môžu v budúcnosti zohrať úlohu v prideľovaní dotácií z fondov Európskej únie. Čím širšieho územia sa dotácie dotknú, tým viac budú chápané ako efektívne využité.

Medzi prvé priority združenia, o ktorých podporu sa budú obce spoločne uchádzať, patria projekty v oblasti dopravy, najmä cykloprepojenie obcí a vybudovanie cykloinfraštruktúry a rekonštrukcie ciest.

Avšak počíta sa aj s jednotnou podporou podnikateľského územia. Výhodou takéhoto plánovania je fakt, že sa projekty budú dotýkať širšieho prostredia, čo sa odrazí aj v samotnom efekte výsledku.

Trnavská „16-  tka“ je už na svete

Toto „pracovné“ prostredie združenia bude odteraz vytvárať mesto Trnava spolu s obcami Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč a Zvončín.

 

Text a foto: Adriána Kondlová