P. Plavčan odovzdal prvákom a deviatakom vysvedčenia

n 30.6.2016 11:00 - Slovensko

Prváci a deviataci zo Základnej školy s materskou školou Sibírska v bratislavskom Novom Meste si dnes koncoročné vysvedčenia prevzali z rúk ministra školstva Petra Plavčana.

Ten verí, že sa dobre učili, pretože dobre sa učiť je dôležité preto, aby všetkému rozumeli a aby sa im dobre žilo.

Minister: "Chodil som do tejto školy"

Minister zároveň poďakoval učiteľom za ich pomoc žiakom počas celého školského roka, poďakovanie si však podľa neho zaslúžia aj rodičia. "Chodil som do tejto školy celých deväť rokov. Chodil som do 1.A, to je táto trieda, a dokonca som aj všetkým ukázal, v ktorej lavici som sedel. V prvej pri katedre. Bol som dobrý žiak a nakoniec, pokiaľ si dobre pamätám, tak v deviatej triede na konci som mal jednu dvojku," uviedol Plavčan.

Kusý bol horší žiak

Na svoje školské roky si zaspomínal aj novomestský starosta Rudolf Kusý, keďže škola ja v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. "Priznám sa, ja som nebol taký dobrý žiak ako pán minister. Niekedy, najmä v tých vyšších ročníkoch, som šiel s takým trošku napätím pre vysvedčenie, ale vždy sme to viac-menej uhrali celkom slušne," prezradil Kusý. Ten zároveň všetkým žiakom a učiteľom poprial veľa oddychu od školy, učenia a stresu, pretože len tak budú schopní v septembri opäť začať a podať pritom lepší výkon.

Urobí všetko pre to...

Minister školstva zároveň zhodnotil aj školský rok, ktorý sa práve končí. Podľa neho sa za ten čas urobilo dosť. Pripravilo sa napr. nové programové vyhlásenie vlády, ktoré by podľa ministra malo jednak zlepšiť život učiteľom, ale zároveň aj deti by mali chodiť do školy radšej. "Urobíme všetko pre to, aby sa zlepšilo materiálne vybavenie, aby sa pripravili opatrenia, aby sa zmenil priebeh výučby, prípadne aj to, aby mali učitelia vyššie platy," vyhlásil Plavčan.

Vrátiť úctu a vážnosť

Opätovne zdôraznil, že je jeho ambíciou, aby sa učiteľskému povolaniu vrátila úcta a vážnosť a zlepšenie platových podmienok je jedným z takýchto krokov. Od septembra by sa mali tarify pre učiteľov zvýšiť o šesť percent, o čom hovorí aj jeden z podpísaných zákonov prezidentom. Okrem toho by sa v priebehu štyroch rokov mali platy zvýšiť o viac ako 30 percent.

O štrajku

"Každý má právo na svoj názor," konštatoval minister na margo pripravovaného štrajku s tým, že podľa neho sa však darí s veľkou skupinou odborníkov pripraviť podmienky na to, aby boli učitelia spokojní. Atmosféru na školách vníma ako pokojnú a vyrovnanú, učitelia si plnia podľa neho povinnosti výborne a žiaci majú veľa vedomostí. 

Text a foto: TASR