Na poriadok mesta už dohliadajú aj občianske hliadky

n 30.6.2016 11:18 - Trnava

Zdanlivo nemožné sa dnes stáva v Trnave realitou. S verejným poriadkom a čistotou sa mesto rozhodlo zabojovať aj za pomoci občianskych hliadok.

Pilotne sa občianske hliadky objavili na sídlisku Linčianska, kde sa zároveň najčastejšie množia prípady nedodržiavania verejného poriadku. Úlohu dohliadať naň prevzali pred mesiacom. Občianske hliadky sú zložené z ľudí znalých miestnych pomerov, ktorí si za svoju službu mestu môžu zároveň niečo privyrobiť k svojmu rodinnému rozpočtu.

Už mesiac v našich uliciach

Mesto budú hliadky pritom bude stáť len minimum finančných prostriedkov, keďže mzdové náklady hradí v tomto prípade v  95% tunajší úrad práce. Mestská samospráva členom hliadky dopláca mzdy len v 5%.

Občianske hliadky na sídlisku Linčianska fungujú od 1. júna a zatiaľ stihli zaznamenať niekoľko prípadov porušovania zákona, v súvislosti s nakladaním s odpadom, ale aj „vyčíňanie“ neprispôsobivých spoluobčanov.

Zatiaľ pracujú v rámci pracovných dôb od 8:00 do 16:00 hod., ale prax ukázala, že by bolo vhodné uvažovať aj o tom, aby sa ich pracovná doba posunula viac k večeru.

Mnohí spoluobčania vyhadzujúci odpad zo smetných nádob si už totiž zvykli na večerné návštevy sídlisk, kedy sa ľahko môžu vyhnúť neželanej pozornosti. Nie je teda vylúčené, že ich v uliciach čoskoro nájdeme aj v iných časoch.

Odpad, spáči a alkohol na ulici? A na to už dozerá hliadka

Občianske hliadky pri svojej práci úzko spolupracujú s políciou, ktorej zároveň operatívne nahlasujú prípady znečisťovania verejného priestranstva, či spáčov na ulici, ktorí robia vrásky na čele mnohým obyvateľom mesta.

Napriek tomu, že nemôžu udeľovať pokuty si hliadky v mnohých prípadoch úplne vystačia len s napomenutím.

Napríklad aj v takých, keď spozorujú ukladanie väčšieho odpadu (stavebného či nábytku atď.) mimo zberného dvora. Veľakrát stačí „priestupcu“ napomenúť a odkázať ho na najbližší zberný dvor.

Takéto napomenutie býva v mnohých prípadoch účinnejšie než pokuta od uniformovaných strážcov zákona, pretože tu svoju úlohu zohráva aj tlak komunity a znalosť miestnych pomerov.

Preto, keď budete nabudúce premýšľať o tom, či sa vám oplatí odhodiť odpadky na zem, alebo sa správať akokoľvek nevhodne vo verejnom priestore, majte pri tom na pamäti, že vaše konanie nemusí byť anonymné. Občianske hliadky sú totiž bedlivé a vytrvalé.

 

Text a foto: Adriána Kondlová