Jazda po hrádzi už mnohých vyšla draho. A to je len začiatok

n 29.6.2016 16:04 - Dunajská Streda

Leto nás tradične láka k vode. Bohužiaľ, aj na také miesta, ktorým by sme sa mali autami vyhnúť oblúkom.

Ako to za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave uvidela Martina Kredatusová: „Slovenský vodohospodársky podnik... eviduje zvýšený pohyb motorových vozidiel po hrádzach vodného diela Gabčíkovo, a to predovšetkým v úseku od Šamorína po Bratislavu.“

Vodičov čakajú zvýšené hliadky

Vodičom v prejazde týmto územím nebráni ani fakt, že sa takýmto konaním dopúšťajú priestupku, ohrozujú bezpečnosť chodcov a cyklistov, ale zároveň aj poškodzujú samotnú hrádzu. Preto sa Slovenský vodohospodársky podnik rozhodol konať a v tejto veci oslovil a požiadal o spoluprácu aj políciu.

Výnimku majú len cyklisti

Ako to ďalej uviedla Martina Kredatusová, polícia už v tomto prípade prijala opatrenia a zvýšila na danom úseku hliadkovú činnosť. V prípade, že sa rozhodnete nerešpektovať v toto úseku platný „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“, vystavujete sa riziku pokuty, ktorá vám môže byť udelená v blokovom konaní až do výšky 50 eur.

To však neplatí o cyklistoch, ktorí majú na niektoré úseky hrádze vstup povolený podobne, ako chodci a pracovníkov vykonávajúcich údržbu jednotlivých úsekov vodného diela.

Preto pri ceste na hrádze vodného diela pamätajte, že sú určené len na oddych, šport, rekreáciu a v žiadnom prípade nie na skrátenie cesty. Aj vy sa takto budete môcť vyhnúť mnohým problémom.

 

Text a foto: Adriána Kondlová