Viac foto v galérii

Sídliská sa menia na "džungľu". Ako bude proti tomu postupovať mesto?

n 29.6.2016 16:00 - Trnava

Trnavčanov trápi prerastajúca tráva. Svoj podiel viny na tomto stave má aj počasie.

Problém  prerastajúcej trávy v meste už nezostáva len v rámci internetových diskusných fór. Vďaka interpeláciám poslancov, a množiacim sa podnetom občanov, sa dostal na program aj v rámci zasadania mestského zastupiteľstva.

Počasie je „proti nám“

V poslednom období mnohí Trnavčania „reklamujú“ nevykosené trávniky v meste, najmä na sídliskách. Ako to hovorí sám primátor mesta: „Počasie hrá proti nám.“ V rámci mesta Trnava už do tohto termínu prebehli 3, resp. 2 kosby, pritom v minulosti si mesto za celý rok vystačilo s 3- ma, prípadne 4 kosbami.

Svoj podiel viny na tom majú nielen doterajšie výdatné dažde, ale aj pomerne vysoké teploty v zimných mesiacoch, s ktorými sme sa v tomto roku stretávali. V rámci Trnavy však tiež zostáva faktom, že prvá kosba začala o 12 až 16 dní neskôr oproti minulým rokom.

Zásadným faktorom, ktorý zohráva úlohu v stave trávnikov v meste je teda samotné počasie, čiže pomerne vysoké percento zrážok, ktoré v uplynulom období v rámci mesta spadlo a tak podporilo rast trávy.

S podobným problémom sa potýka aj mesto Piešťany, ktoré dnes apeluje na svojich občanov, aby boli trpezliví, nakoľko prednosť v kosbe má momentálne centrum mesta a Kúpeľný ostrov.

Prioritu má centrum

Podobným kľúčom je riešená kosba  aj v meste Trnava. Prioritnými oblasťami, v ktorých sa tráva vykáša v intervale 10 dní, sú centrum mesta a priľahlé promenády, ďalej Hlboká, Študentská, Nerudova ulica,

teda tie trávniky, ktoré sú buď pod závlahou, prípadne tie časti mesta, ktoré sú pre mesto strategickými bodmi pre občanov mesta a pre turizmus (centrum mestá, priestory vyhradené na venčenie psov atď.).

Kosba „pokrivkáva“ najmä v rámci sídlisk. Ako to uviedol primátor mesta Peter Bročka: „V tejto chvíli nedokážeme zabezpečiť štandardne krátku trávu v meste, je to bohužiaľ fakt.“

„Čierneho Petra“ si v tomto prípade vytiahli sídliská, avšak Mesto Trnava je aj v tejto chvíli pripravené operatívne reagovať na danú situáciu a zabezpečovať kosbu v takom intervale, ktorý by bol najprijateľnejším pre ich obyvateľov.

Kosenie mesto prevezme do vlastných rúk

Ako pozitívum v súvislosti vidí zrušene niekoľkoročných zmlúv so spoločnosťami, ktoré doteraz vykonávali vykášanie verejných priestorov v meste. Krok vpred vidí najmä v tom, že kosbu bude v budúcnosti zabezpečovať spoločnosť, ktoré je v 50% vlastníctve Mesta Trnava (spoločnosť ASA s.r.o.), čím môžu byť zároveň znížené pre náklady na kosbu.

ASA s.r.o. prevezme dohľad nad kosbou v rámci mesta od septembra, prípadne októbra 2016, teda hneď po tom, ako si rozdelí jednotlivé časti mesta s firmou Stefe s.r.o., v ktorej má mesto tiež 50 % podiel. Dovtedy kosenie trávnikov v meste budú zabezpečovať firmy, ktoré ju zabezpečovali doteraz.

 

Text a foto: Adriána Kondlová