Najlepšie ZŠ sú v Starom meste v Bratislave

n 29.6.2016 11:28 - Bratislava I

Základné školy, ktoré pôsobia na území bratislavského Starého Mesta, dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov najlepšie výsledky.

Vyplýva to z údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v súvislosti s monitorom deviatakov.

"Rád by som sa poďakoval učiteľom staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania v našej mestskej časti," skonštatoval staromestský starosta Radoslav Števčík.

Nadpriemerná úspešnosť

Úspešnosť v testoch zo slovenského jazyka a literatúry bola 70,1 percenta, čo je najviac na Slovensku. Celoslovenský priemer všetkých 1309 škôl s vyučovacím jazykom slovenským bol pritom 62,6 percenta.

V matematických testoch dosiahli staromestské školy úspešnosť 64,6 percenta pri celoslovenskom priemere 52,8 percenta.
Mestská časť Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl. Do celomestského testovania žiakov sa však zapájajú všetky školy na území mestskej časti, teda napr. aj cirkevné či súkromné, ktoré už nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej samosprávy.

(tasr), foto: TASR