Racionalizačné opatrenia sa ukázali ako opodstatnené

n 28.6.2016 16:00 - Žilina

Racionalizačné opatrenia v základných školách (ZŠ), ktoré začalo mesto Žilina robiť pred tromi a dvomi rokmi, sa ukázali ako opodstatnené a väčšina škôl prešla z červených do čiernych čísel. Primátor Žiliny Igor Choma to dnes povedal po tom, ako poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) zobrali na dnešnom zasadnutí na vedomie informatívnu správu o vývoji základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Mesto Žilina má v školskom roku 2015/2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti osem ZŠ, šesť ZŠ s materskou školou (MŠ), 26 MŠ (z toho 6 ako súčasť ZŠ s MŠ), dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času.

„Základné školstvo je pripravené na populačnú vlnu, ktorá teraz prichádza. Nebude výrazne vyššia, ale i napriek tomu zaznamenávame nárast detí v materských školách. To znamená, že školy sa na to pripravujú. Čiže, v tomto čase mesto neplánuje už rušiť ani zlučovať ďalšie školy,“ uviedol žilinský primátor.

Financovanie je zastarané

Predseda Klubu nezávislých poslancov NEKA Peter Fiabáne podotkol, že na jednej strane je potrebná kvalita školstva, na druhej strane je zbytočné financovanie niečoho, čo nie je manažérsky úsporne vedené.

„Keď sme pristúpili k racionalizácii, vnímali sme to tak, že cieľom nie je znížiť výkonnosť, kvalitu školstva. Ale dať do poriadku niektoré veci, súvisiace s financovaním. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sa nezmení na vládnej úrovni systém financovania školstva, tak máme problém financovať školstvo kvalitným spôsobom. Súčasný spôsob financovania školstva je zastaraný, nezodpovedá potrebám školstva. A my musíme len uplatňovať tú legislatívu, ktorá je k dispozícii,“ dodal Fiabáne.

Skvalitňovanie vo všetkých smeroch

„Keď už vieme, že žilinské školstvo prešlo efektívnou racionalizáciou, našou snahou bude teraz sa pýtať, akým spôsobom môžeme školstvu pomôcť, aby sa po jeho zefektívnení zvyšovala kvalita. Spokojnosť učiteľov s odmeňovaním, kvalita vyučovacieho procesu, materiálne zabezpečenie vyučovacieho procesu, vybavenie škôl. To je krok, ktorý nás teraz začína zaujímať. Vniesť do toho nejakú perspektívu, aby tam ľudia chceli učiť, aby radi a kvalitne učili,“ zdôraznil Fiabáne.

Rokujú druhý deň

Rokovanie MsZ včera (27. 6.) primátor Žiliny prerušil po šiestich hodinách, zhruba v polovici programu a pokračuje dnes (28. 6.) od 10.00 hod.

„Dalo sa predpokladať, že do polnoci neskončíme. Preto nie je kóšer najmä kvôli zamestnancom úradu, pre ktorých platí, rovnako ako pre mňa, Zákonník práce. Musím rešpektovať, že nemôžu byť v práci 18 hodín v kuse. Toto je jeden zo zásadných dôvodov, prečo som prerušil rokovanie,“ uzavrel Choma.

Text a foto: TASR