Kraj finančne podporí dobrovoľnícke centrum

n 28.6.2016 10:00 - Košický kraj

Košický samosprávny kraj (KSK) vstúpi do občianskeho združenia Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK), ktorého činnosť podporí do konca tohto roka sumou 26.300 eur. Schválilo to dnes košické krajské zastupiteľstvo.

K podporeným aktivitám občianskeho združenia v tomto roku patrí rozšírenie ponuky webovej stránky, dopracovanie on-line databázy, skvalitňovanie práce koordinátorov dobrovoľníkov či vedenie kampaní pre zvýšenie záujmu verejnosti o dobrovoľníctvo.

Podľa Úradu KSK je nevyhnutné podporiť rozvoj formálneho dobrovoľníctva systémovými opatreniami vrátane budovania dobrovoľníckeho centra a finančnej podpory.

Nižšia miera participácie v kraji

„Základným pilierom, na ktorom staviame a bez ktorého sa, myslím si, dobrovoľníctvo v našom kraji ďalej nepohne, je softvérová aplikácia, cez ktorú sa zaregistrujú záujemcovia o vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ako aj inštitúcie so záujmom o dobrovoľníkov, takže aj to párovanie bude jednoduchšie," uviedla vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková.

Cez internet bude možné aj hodnotenie dobrovoľníkov jednotlivými inštitúciami. Tie budú mať k dispozícii aj návody ako postupovať pri využívaní dobrovoľníckej činnosti.

Schválené opatrenie vychádza zo Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji prijatej vlani v decembri. Podľa prieskumu patrí Košický kraj medzi kraje s nižšou mierou participácie vo formálnych dobrovoľníckych aktivitách.

Socialne služby sú najzastúpenejšie

V roku 2015 sa do takýchto aktivít zapojilo približne len 11 percent obyvateľov nad 15 rokov. Najväčšou oblasťou pôsobenia je oblasť sociálnych služieb pre rôzne sociálne skupiny, ďalej starostlivosť o zvieratá, kultúra a umenie, náboženské a cirkevné aktivity, šport, ako aj detské a mládežnícke aktivity.

Občianske združenie DCKK vzniklo v roku 2011, dosiaľ fungovalo na báze grantových prostriedkov. V kraji je to jediná organizácia, ktorá sa zaoberá koordináciou a manažmentom dobrovoľníctva. Je členom organizácie združujúcej dobrovoľníctvo na národnej úrovni - Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií so sídlom v Stupave.

Text a foto: TASR