SÚDNA RADA SR: Za ad hoc sudcu ESĽP zvolila Ladislava Duditša

n 27.6.2016 18:30 - Slovensko

Súdnej rade SR sa dnes nepodarilo uzavrieť otázku kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. V tajnej voľbe uspel Ladislav Duditš, ktorého podporilo 15 z celkovo 18 členov Rady

Slovensko má predložiť troch až piatich nominantov na medzinárodné súdne posty. Do dnešnej voľby bol prihlásený iba Duditš, ktorého predložili členovia Súdnej rady SR Imrich Volkai a Jozef Maručšák.

Ďalšia voľba

Predsedníčka rady Jana Bajánková oznámila, že bude musieť vyhlásiť ďalšiu voľbu na doplnenie kandidátky.

Dvojročná platnosť aktuálneho zoznamu ad hoc sudcov ESĽP vypršala k 1. júnu. Súdna rada 25. apríla neodsúhlasila predĺženie mandátu aktuálnych ad hoc sudcov. Slovensko malo v takom prípade poskytnúť nový zoznam do 1. júna. Termín nestihlo.

Ad hoc sudca zasadá za sudcu zvoleného za členský štát Rady Európy v prípadoch, ak sudca za daný štát nebol zvolený alebo nemôže zasadať.

Slovensko odporúčanie nezohľadnilo

Stála misia SR pri Rade Európy v liste uviedla, že členské štáty boli vyzvané, aby zvážili, že do nového zoznamu ad hoc sudcov zahrnú aspoň jedného sudcu z aktuálneho zoznamu. Slovensko odporúčanie zatiaľ nezohľadnilo.

Duditš je sudcom Krajského súdu v Košiciach, kde pôsobí ako predseda senátu. Od roku 2007 zastával post národného zástupcu SR a národného korešpondenta pri Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva, ktorá pôsobí pri Rade Európy v Štrasburgu.

V rokoch 2007 až 2008 riadil na ministerstve spravodlivosti Sekciu civilného práva.

TASR, foto: TASR