Záujemcovia sa dozvedia ako byť úspešný a získať dotácie

n 24.6.2016 19:00 - Banská Bystrica

Ako byť úspešný a získať dotácie z rozpočtu mesta Banská Bystrica na svoju činnosť, sa miestne neziskové organizácie dozvedia 27. júna o 14.00 hod. v Cikkerovej sieni historickej radnice na banskobystrickom námestí. Seminár k zlepšeniu znalostí pri podávaní žiadostí o dotácie organizuje Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie spoločne s mestom. Registrovať sa treba do 26. júna. Za organizátorov o tom informovala Eva Ščepková.

„Seminár je zameraný na to, ako byť úspešný pri žiadosti o dotácie pre ďalší kalendárny rok. Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách sa oproti minulosti zmenilo, preto stretnutie žiadateľov, ktorí zastupujú rôzne mimovládne organizácie na území mesta, s pracovníkmi mesta, bude viac ako užitočné. Na otázky odpovedia zástupcovia ekonomického oddelenia mestského úradu a administrátori žiadostí o dotácie,“ dodala Ščepková.

Text a foto: TASR