Na skládke vo Veternej Porube našla kontrolórka chyby

n 24.6.2016 13:00 - Liptovský Mikuláš

Podľa zistení hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš Bibiany Kucharovej nastali v procese uzatvárania veľkokapacitnej skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube v roku 2014 viaceré pochybenia. Informovala o tom poslancov mestského zastupiteľstva na dnešnom rokovaní.

V procese uzatvárania skládky je podľa nej potrebné vrstvenie materiálov, zabudovanie drenážnych a tesniacich vrstiev a navážanie ílu, aby povrchová voda nepresakovala do uloženého komunálneho odpadu.

Nesplnené normy

„Môžeme predpokladať, že hrúbka jednotlivých vrstiev či použitý materiál nespĺňajú normy. Je vysoko pravdepodobné, že povrchové vody sa cez skládku dostávajú až do podložia,“ skonštatoval zástupca primátora Rudolf Urbanovič.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi požiadať inšpekciu životného prostredia o súhlas na preverenie správnosti technických prác a použitých materiálov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie prostredníctvom sond.

Obvinenie voči inšpekcii

Opozičný poslanecký klub má za to, že hlavná kontrolórka nie je oprávnená kontrolovať technické parametre stavby.

„V podstate týmto krokom obviňujeme inšpekciu životného prostredia, že si svoju prácu pri uzatváraní skládky neurobila dobre,“ uviedol predseda klubu (KDH, NOVA, SDKÚ-DS) Vincent Kultán.

Fungovala 36 rokov

Prevádzka veľkokapacitnej skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube neďaleko Liptovského Mikuláša definitívne skončila na jeseň 2014.

Mesto ju vybudovalo ešte v prvej polovici 90. rokov minulého storočia po tom, čo sa na nelegálnu skládku v danej lokalite nekontrolovateľne vyvážali všetky druhy odpadu od roku 1978.

Text a foto: TASR