V súťaži Vyhliadková veža na Dubni vybrala porota tri návrhy

n 23.6.2016 16:00 - Žilina

Do verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov Vyhliadková veža na Dubni, ktorú vyhlásili Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra a mesto Žilina, prihlásili autori 45 návrhov. Porota hodnotila 43 návrhov a z nich vybrala tri víťazné návrhy a tri návrhy na ocenenie bez určenia poradia.

„Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti, a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, nakoľko Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu,“ povedal predseda predstavenstva OOCR Malá Fatra Igor Choma.

Nápad vznikol pred 11 rokmi

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je podľa Šimčáka nová.

„Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra Peter Šimčák.

Vyhral nápad Ladislava Vikartovského

Prvé miesto a 1 500 eur porota udelila Ladislavovi Vikartovskému (spolupráca Gábor Nagy). Druhé miesto a 900 eur Karolovi Gregorovi, Jakubovi Herzovi a Viktórii Mravčákovej a tretie miesto a 600 eur Tomášovi Benešovi.

Text a foto: TASR