ENVIRO: V celoslovenskej súťaži ProEnviro vyhrali školy z Košíc a D. Kubína

n 23.6.2016 16:00 - Košický kraj

Školy z Košíc a Dolného Kubína bodovali v XI. ročníku celoslovenskej súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2015/2016. Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Ako informovala Iveta Kureková, manažérka pre komunikáciu a PR zo SAŽP, porota, ktorej členmi boli ich odborní zamestnanci, hodnotila projekty 58 školských kolektívov v troch kategóriách – materské, základné a stredné školy.

V kategórii materských škôl zvíťazila škôlka z Trebišovskej ulice v Košiciach s projektom Náš zelený chodníček. Zo základných škôl vyhrala Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím z Dolného Kubína s projektom Ekotašky a víťazom spomedzi stredných škôl sa stala Stredná priemyselná škola elektrotechnická z Košíc s projektom Dni energií 2016.

Podľa Kurekovej o úspechu týchto škôl rozhodli environmentálne a výchovné výstupy, originalita projektu, spolupráca, udržateľnosť či formálna stránka. 

Text a foto: TASR