Sexuálne zneužívané deti majú v Žiline centrum pomoci

n 22.6.2016 19:00 - Žilina

Detské advokačné centrum pre sexuálne zneužívané deti, ktoré je prvým pracoviskom svojho druhu na Slovensku,  otvorilo občianske združenie (OZ) Náruč – Pomoc deťom v kríze na sídlisku Vlčince v Žiline.

Podľa výkonného riaditeľa OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze Ivana Leitmana sa prostredníctvom vybudovania modelového detského advokačného centra snažia prispieť k zlepšeniu systému pomoci detským obetiam.

„Na príkladoch dobrej praxe chceme preukázať dôležitosť spolupráce zainteresovaných inštitúcií. Pretože veríme, že len spoločné úsilie môže takto ohrozeným deťom poskytnúť kvalitnú, včasnú a účinnú pomoc. Roky práce s ohrozenými deťmi nás utvrdili v tom, že aj tá najväčšia snaha môže bez vzájomnej súčinnosti odborníkov vyjsť navnivoč,“ uviedol Leitman.

Potrebujú špeciálnu pomoc

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podotkla, že centrum je prvou lastovičkou.

„Verím, že bude úspešná a že sa to podarí dotiahnuť do konca. Lebo sexuálne týrané deti sú skupinou, ktorá sa najťažšie zisťuje. Naozaj potrebujú špeciálnu pomoc kvalifikovaných ľudí, ktorí sú na to pripravení. A zatiaľ sme nemali také pracovisko alebo zariadenie, ktoré by toto dokázalo urobiť,“ povedala Dubovcová.

Spolupráca je nevyhnutná

Programová manažérka OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze Mara Leitmanová upozornila, že sexuálne zneužívanie sa deje vždy v intímnom prostredí, často za zatvorenými dverami.

„Neostávajú po ňom viditeľné fyzické stopy. Takže, dá sa odčítať, aj to nie vždy, iba z prejavov správania dieťaťa alebo pri odbornom vyšetrení. Je naozaj namieste začať hovoriť o tomto probléme otvorenejšie. Začať s osvetovými kampaňami, začať so vzdelávaním profesionálov, ktorí pracujú s takto ohrozenými deťmi. A je namieste spolupracovať. Pretože, keď každý profesionál vidí prípad sexuálne zneužívaného dieťaťa iba z vlastného pohľadu, vidí iba kúsok príbehu. Ale keď spolupracujú, môžu si vyskladať celý príbeh,“ zdôraznila.

Pomáha tím odborníkov

Odborný tím centra poskytuje podľa výkonného riaditeľa OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze v bezpečnom a vľúdnom prostredí špecializovanú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc detským obetiam sexuálneho násilia a ich rodinám.

„V prípade potreby sprostredkuje pediatrickú, gynekologickú a ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň je tu vytvorený priestor pre širokú spoluprácu odborníkov, vrátane poradenských priestorov, miestnosti vybavenej diagnostickými pomôckami a audiovizuálnou technikou umožňujúcou vyhotovovanie záznamov vyšetrovania detí na účely trestnoprávneho konania,“ dodal Leitman s tým, že projekt detského advokačného centra podporila dánska nadácia Velux na štyri roky sumou viac ako 800 000 eur.

Text a foto: TASR