V meste diskutujú hlavní kontrolóri samosprávnych krajov

n 21.6.2016 14:00 - Košice

Výmena skúsenosti z kontrolnej oblasti je obsahom pracovného stretnutia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov Slovenska, ktoré sa dnes a v stredu (22.6.) koná v Košiciach.

K témam dvojdňových rokovaní patrí hmotnoprávna problematika kontroly, procesné pravidlá, výkony finančných kontrol, proces verejného obstarávania či prijímanie návratných zdrojov financovania.

„Kľúčovou témou je informácia o praktických skúsenostiach z aplikácie nových zásad kontrolnej činnosti jednotlivých útvarov kontroly po prijatí nového zákona o finančnej kontrole a audite, a tiež diskusia o možnostiach legislatívnej formy procesných pravidiel kontroly vykonávanej samosprávami,“ uviedol hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja (KSK) Ľubomír Hudák.

Predstavitelia Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov – HK8 sa počas pracovných diskusií stretnú v stredu (22.6.) aj so slovenským exprezidentom Rudolfom Schusterom.

Stretnutia kontrolórov sa uskutočňujú každoročne vždy v inom samosprávnom kraji. 

Text a foto:TASR