Kanalizáciu v Rusovciach dokončia na jeseň

n 20.6.2016 13:30 - Bratislava

Aktuálny odhadovaný termín dokončenia vybudovania kanalizácie v Mestskej časti Bratislava Rusovce je koniec septembra, prípadne začiatok októbra tohto roka. Súčasne sa zrevitalizuje aj okolie kostola a požiarnej zbrojnice.

„Žiaľ, druhá polovica celej stavby leží doslova na základoch antickej Gerulaty, čo pre BVS znamená značné zdržanie a nemalé finančné prostriedky nad rámec rozpočtu“, zdôvodnil vicestarosta Rusoviec Radovan Jenčík.

Časový sklz spôsobilo prerušenie stavebných prác bývalým predstavenstvom BVS, z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na archeologický prieskum. 

Podľa pôvodného predpokladaného termínu BVS mali byť stavebné práce na novej kanalizácii na Maďarskej a Gerulatskej ulici v Rusovciach ukončené na jeseň roku 2015.

(tasr), foto TASR