KOŠICE: ÚĽUV približuje tvorbu majstrov ľudovej umeleckej výroby

n 18.6.2016 18:00 - Košice

Diela majstrov ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska predstavuje najnovšia kolektívna výstava, ktorú pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Košiciach.

Návštevníci na nej môžu obdivovať krojované bábiky, klobúky, tkané výrobky, výrobky z kovu a dlabaného dreva, či drevené plastiky.

Svoju tvorbu prezentujú Juliana Boboňková, Mária Tomisová, Cyril Horák, Peter Kovalík, Ján Krajčí, Martin Mešša, Ján Sakala a Igor Toder.

Výstava približuje umelecké osudy autorov, poukazuje na význam ľudovej umeleckej výroby a jej hodnoty, a zároveň oboznamuje verejnosť s podmienkami získania čestného titulu „majster ľudovej umeleckej výroby“, ktorý bol od roku 1959 udelený už 406 výrobcom.

Odhalenie majstrov

Súčasťou sú krátke videozáznamy zachytávajúce majstrov priamo pri práci.

Podľa kurátorky Ivety Tinesovej je už dlhé roky trendom ÚĽUV-u mazať anonymitu a odhaľovať verejnosti uchovávateľov tradičných umeleckých výrob a tvorcov ľudovo-umeleckých výrobkov.

„V tomto duchu sa nesie aj naša výstava. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zručných majstrov, ktorí boli za svoju tvorbu ocenení čestným titulom a prepojiť tak konkrétny výrobok s konkrétnym výrobcom," uviedla. 

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska v galérii na Mäsiarskej 52 potrvá do 25. novembra.

Text a foto: TASR