Po 74 rokoch vyšla nová publikácia o histórii lesníctva

n 15.6.2016 20:00 - Zvolen

Jedinečnú publikáciu o histórii lesníctva na Slovensku predstavili dnes v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene. Dielo Viliama Stockmanna Dejiny lesníctva na Slovensku obsahuje viac ako 1 000 strán textu, fotografií a historických dokumentov, ktoré tento lesník, ochranca prírody a historik spracovával po dobu takmer troch rokov.

Vlastimil Rezek, hovorca štátneho podniku Lesy SR, ktorý knihu vydal, povedal, že jedinou podobnou publikáciou boli doteraz Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku od Andreja Kavuliaka z roku 1942. „Toto dielo však nebolo tak obsiahle a jeho zameranie sa od novej publikácie líši, nakoľko venoval značnú časť práce dendrológii drevín a drevárskemu vývoju,“ uviedol Rezek.

„Lesníctvo je súčasne s baníctvom odvetvie, ktoré má na území Slovenska najbohatšiu históriu. Podnik Lesy Slovenskej republiky je najväčším správcom lesov a preto bolo logické, že podporil snahu o zhrnutie tejto bohatej histórie v jednej publikácii. Som presvedčený, že kniha bude zdrojom informácií pre celé generácie nielen lesníkov, ale i žiakov, študentov či záujemcov o históriu,“ povedal poverený generálny riaditeľ podniku Lesy SR Jozef Bystriansky.

Očakávaná významná publikácia

Dejiny lesníctva na Slovensku sú dlhoočakávanou a pre ďalší vývoj slovenského lesného hospodárstva a lesníctva významnou publikáciou. Mapujú vývoj lesného hospodárstva od prelomu prvého a druhého tisícročia, až po začiatok fungovania podniku Lesy SR v roku 2000.

Autor knihu rozdelil do desiatich kapitol podľa štátoprávnych formácií, ktoré postupom stáročí na území dnešného Slovenska existovali. Začína postupujúcim vznikom vlastníckeho hájenia lesov pre poľovníctvo, pokračuje vznikom baníctva a hutníctva, kedy pribúda potreba drevnej hmoty, a táto potreba neskôr vyústi do postupného riadeného lesného hospodárstva spojeného so vznikom lesníckej legislatívy.

Výsledok mnohých desaťročí

„Takto som postupoval cez obdobie tisíc rokov – samozrejme len stručne, pretože som mal k dispozícii len tisíc strán,“ vysvetľuje Stockmann. Kompletný materiál je výsledok niekoľkých desaťročí archívnych výskumov. Od konca 90. rokov sa myšlienkou súborného spracovania dejín lesníctva na Slovensku zaoberal aj lesník - historik a autor deviatich knižných publikácií z lesníckej histórie Jozef Urgela. Zámer však nestihol zrealizovať.

Text a foto: TASR