Merania preukázali zníženú hlučnosť električkovej trate po rekonštrukcii

n 15.6.2016 18:00 - Košice

Košická električková trať je podľa magistrátu po rekonštrukcii oveľa menej hlučná ako predtým. Ukázali to výsledky meraní. Informovala o tom hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.

Posúdenie hlukovej a vibračnej záťaže, spôsobenej prevádzkou električkovej trate po jej rekonštrukcii, spracoval Úsek objektivizácie faktorov prostredia (ÚOFP), ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach. Výsledky mestu dodali začiatkom júna.

„Teší nás, že rekordné investície a mesiace práce na rekonštrukciách električkových tratí prinášajú výsledky. Naším zámerom bolo Košičanom dať do užívania bezpečnú, ekologickú dopravu s čo najmenšou hlukovou záťažou," uviedol primátor Richard Raši.

Hluk neprekračuje prípustné hodnoty

Ako povedal, merania preukázali, že hluk emitovaný prevádzkou električkovej trate neprekračuje prípustné hodnoty v životnom prostredí, a to tak v dennom, ako i večernom či nočnom čase.

„Celková hluková záťaž, ako aj úroveň vibrácií pri chránených objektoch pozdĺž hodnoteného úseku električkovej trate je teda v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, a tiež v súlade s požiadavkami hlukovej a vibračnej štúdie," spresnila Šnajdárová.

Vedúci ÚOFP Strojníckej fakulty TUKE a zároveň predseda Slovenskej akustickej spoločnosti Ervin Lumnitzer, ktorý spracoval posúdenie hlukovej a vibračnej situácie po rekonštrukcii električkovej trate, tvrdí, že rekonštrukciou došlo k výraznému zníženiu hluku emitovaného prevádzkou električkovej trate.

„Vibrácie prenášané do podložia dosahujú pri objektoch v okolí električkovej trate hodnoty hlboko pod úroveň, ktorá je stanovená legislatívou SR. Z tohto dôvodu považujem rekonštrukciu električkovej trate za významný prínos v oblasti zvýšenia kvality bývania v jej okolí," dodal.

Text a foto: TASR