V Karlovej Vsi má cirkev triedy v podnájme

n 15.6.2016 11:30 - Bratislava IV

Bratislavská mestská časť Karlova Ves prenajme od polovice augusta na päť rokov štyri učebne s kabinetom, toaletami a prístupovými chodbami Základnej školy Veternicová, a to karloveskej Spojenej škole sv. Františka z Assisi za jedno euro na rok. 

Cirkevná škola bude musieť uhrádzať aj pomernú časť nákladov spojených s prevádzkou budovy.

Elokované pracovisko

O prenájom požiadal mestskú časť riaditeľ Spojenej školy sv. Františka z Assisi a zároveň miestny poslanec Ján Horecký, ktorý chce v týchto priestoroch ZŠ Veternicová zriadiť elokované pracovisko svojej školy.

"Na ZŠ Veternicová tieto roky klesal záujem o školu. Je tam už dlhší čas voľný priestor. Naša škola má naopak pretlak záujmu a je známa dobrými výsledkami," argumentoval na rokovaní Horecký.
Poslankyňa Iveta Hanulíková uviedla, že je zástankyňou ZŠ Veternicová, ktorú chce mestská časť vyradiť zo siete škôl a školských zariadení. Podľa nej tento nájom mohol škole pomôcť. "Nájomné jedno euro jej ale asi nepomôže," podotkla.

Prvoradá je služba občanom

Poslanec Pavol Martinický však upozornil, že aj pri iných prípadoch sa rozlišuje prenájom na komerčné účely a pre službu občanom. "Tu je oprávnené to nájomné za euro," skonštatoval.
Podľa vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka týmto mestská časť dáva signál, že si želá zachovanie školskej funkcie v priestoroch ZŠ Veternicová a iné záujmy neexistujú. "Je to budova školy a má slúžiť ako škola. To je dôležitý odkaz aj pre ďalšie debaty," poznamenal.

(tasr), foto: TASR