V NTC Poprad tretia fáza výstavby

n 30.5.2016 10:23 - Poprad

Minulý týždeň začali v Poprade s treťou fázou výstavby Národného tréningového centra (NTC).

Pod Tatrami pokračujú s budovaním NTC: po ukončení prvých dvoch etáp, zameraných na hlavné ihrisko, hlavnú tribúnu a vedľajšie tribúny, sa pokračuje treťou fázou, výstavbou vedľajšieho ihriska a jeho oplotení, okrem toho sa pracuje aj na okolitej infraštruktúre. Práce by mali byť dokončené do konca augusta a už na jeseň by mala byť nová plocha k dispozícií na tréningy, prípadne aj zápasy.

Stavebná aktivita v žiadnom prípade neohrozí podujatia, ktoré sú do NTC plánované v nasledujúcom období.

Po dokončení tejto fázy plánujú v Poprade v prácach na zvelaďovaní NTC pokračovať.Chceme postaviť aj ihrisko s umelou trávou,“ povdal riaditeľ NTC Poprad Peter Melek.

(jv), www.futbalsfz.sk