KOŠICE: Nórske fondy prispejú k príprave cyklomagistrály Eurovelo 11

n 14.6.2016 14:00 - Košice

Na rozvoj diaľkových cykloturistických koridorov na území Košického a Prešovského kraja a Zakarpatskej Ukrajiny je zameraný projekt Bicyklom za hranice s celkovými oprávnenými nákladmi takmer 200.000 eur.

Hlavný dôraz sa kladie na prípravu medzinárodnej trasy EuroVelo 11, ktorá bude prechádzať východom Slovenska zo severu na juh. Projekt podporil Nórsky finančný mechanizmus a realizovať sa bude do apríla budúceho roku.

V Košiciach sa na úvodnej konferencii stretli zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý je žiadateľom a prijímateľom finančnej pomoci, a projektových partnerov.

Tými sú Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu Forza, Združenie obcí Hornej Torysy, mesto Veľký Šariš, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálne združenie obcí Hornád a Kyjevské združenie cyklistov.

Cezhraničná spolupráca

„V rámci projektu bude KSK najmä ďalej rozpracovávať kostrovú sieť cyklistických trás v Košickom kraji, ktorej koridory boli navrhnuté v uplynulom roku. Ďalej budeme organizovať jeden odborný seminár na vzdelávanie, spracovanie technických dokumentácií na vybrané úseky trasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály, ako aj promo-cyklojazdu po budúcej trase EuroVelo 11 v KSK aj PSK,“ priblížila koordinátorka projektu a košická krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.

Partneri z Prešovského kraja budú, podľa jej slov, riešiť najmä technické dokumentácie na trasu EuroVelo 11, vzdelávanie a propagáciu cezhraničných cykloturistický trás.

„Naši cezhraniční partneri z Ukrajiny sa zamerajú hlavne na tvorbu plánovacích dokumentov a odporúčaní pre tvorbu legislatívy v tejto oblasti,“ doplnila.

Cyklistika popri Hornáde

Celkové oprávnené náklady projektu sú 198.364 eur, maximálne spolufinancovanie je do výšky 26.785 eur. V rámci trasy Eurovelo 11 budú podporené technické dokumentácie, čiže prípravná fáza na samotné investície.

„Veríme však, že z tých podporených úsekov v rámci projektu bude vo veľmi krátkom čase zrealizovaný minimálne jeden, a to napríklad premostenie rieky Torysy v meste Veľký Šariš,“ konštatovala Šebešová pre novinárov.

Eurovelo 11, smerujúce z nórskeho Nordkappu do gréckych Atén, je v Košickom kraji plánované v dĺžke 45 kilometrov popri rieke Hornád.

Celkové investičné náklady potrebné na jeho realizáciu v KSK do finálnej podoby sa odhadujú až na 5,9 milióna eur. Dôvodom sú prísne parametre, ktoré táto medzinárodná trasa musí spĺňať.

Napríklad, musí byť zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu.

Vybrané sú rôzne lokality

V tomto roku sa pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastroch obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša.

V rámci príprav sa taktiež hľadajú finančné zdroje a partneri na realizáciu. Popritom sa v tomto roku, podľa Šebešovej, budú realizovať aktivity aj na ďalších cyklistických koridoroch.

Na Zemplínskej cyklomagistrále sú v súčasnosti v príprave projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastroch Michaloviec a Vinného. Ku koncu minulého roku evidovali v KSK 1543,6 kilometra značených cykloturistických trás.

Text a foto: TASR