Ružinovským deťom na letný tábor prispejú

n 8.6.2016 9:30 - Bratislava II

Ružinovské rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej či náhlej núdzi alebo majú nízky príjem, môžu svojim deťom dopriať letný prázdninový tábor. Podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove a vek dieťaťa od 7 do 14 rokov.

 

Mestská časť Ružinov aj tento rok prispeje deťom zo sociálne slabších rodín na prázdninový tábor.

„Ponúkame im bezplatný 10-dňový denný tábor v Areály hier Radosť na Štrkovci. Ak sa rozhodnú pre iný letný pobytový tábor prispejeme im naň sumou do 180 eur na jedno dieťa,“ informoval starosta Ružinova Dušan Pekár.

Podmienka – hmotná núdza

Takúto možnosť môže využiť zákonný zástupca dieťaťa s trvalým bydliskom v Ružinove. Podmienkou je, aby išlo o rodinu v hmotnej núdzi, rodinu v náhlej núdzi či rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi.

Na denný tábor musia rodičia dieťa prihlásiť do 24. júna 2016. Predfaktúru či faktúru na iný tábor musia odovzdať na miestnom úrade do 18. augusta 2016. Detailnejšie informácie Ružinovčania získajú na Referáte sociálnych služieb MiÚ Ružinov, Mierová 21, kancelária č. 10, tel. číslo: 02/48 284 285.

(byt), foto: Jozef Bytčánek