V Nitre a jej okolí pribudnú cyklotrasy

n 6.6.2016 16:05 - Nitra

Príprava výstavby cyklotrás v Nitre a v jej okolí sa posunula o krok ďalej. Stavebný úrad vydal v týchto dňoch územné rozhodnutie k výstavbe druhej etapy cyklistického chodníka, ktorý bude viesť cez sídlisko Chrenová. Jeho trasa sa začne na Triede Andreja Hlinku, odkiaľ bude viesť po Dlhej ulici až za Mikov Dvor.

Druhá etapa cyklotrasy má nadväzovať na jej prvú časť, ktorá bude viesť z Triedy Andreja Hlinku v smere na Akademickú ulicu a ďalej až po Nábrežie mládeže, ktoré má byť cyklolávkou cez rieku Nitra prepojené s Wilsonovým nábrežím.

Budovanie chodníka pre cyklistov je súčasťou širšieho projektu výstavby cyklistických trás v Nitre. Mesto už pred časom získalo stavebné povolanie na vybudovanie trasy vedúcej od Mestského parku na Sihoti po kultúrny dom v mestskej časti Dražovce.

Cyklotrasy aj cez mestské časti

Okrem toho sa už začalo aj stavebné konanie v prípade pripravovanej cyklotrasy, ktorá má viesť cez mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočina, odkiaľ povedie na Dolnočermánsku ulicu, kde sa má neskôr napojiť na projektovanú cyklotrasu Borina.

Ako informoval stavebný úrad, v júni bolo vydané územné rozhodnutie aj k výstavbe prvej a druhej etapy cyklotrasy Nitra – Vráble. Tá má spojiť Nitru s viac ako 20 kilometrov vzdialeným mestom Vráble. Iniciátorom výstavby je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý plánuje prepojiť obe mestá cyklistickou cestou bezkolíznym spôsobom.

Nová trasa bude využívať hlavne existujúce spevnené komunikácie v katastrálnych územiach mestských častí Chrenová, Veľké Janíkovce a obcí Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka.

Text a foto: TASR