Sociálne zariadenie v Turčianskych Tepliciach chce šetriť za energiu

n 13.5.2016 10:00 - Turčianske Teplice

Až takmer 40-tisíc eur by mohlo každý rok ušetriť Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie v Turčianskych Tepliciach. Komplexná rekonštrukcia za 340-tisíc eur sa začne v lete.

Zariadenie slúži už viac ako polstoročie prevažne seniorom, imobilným a ťažko mobilným obyvateľom odkázaným na sociálnu službu. Komplex viacerých budov vyhrieva plynová kotolňa z roku 1992 a zabezpečuje aj ohrev teplej úžitkovej vody. Aktuálne má poruchová kotolňa výkon asi 4 MW a kúrenie je nielen energeticky náročné, ale technológia už nezodpovedá súčasným trendom výroby tepla.

Kotolňa sa preto chystá na rozsiahlu rekonštrukciu. Od projektu sa očakáva významná úspora zemného plynu vo výške až 38-tisíc eur ročne, nižšie nároky na elektrickú energiu potrebnú na výrobu a distribúciu tepla, ale aj menej emisií a zníženie hlučnosti kotolne.

„Projekt Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS,DSS a ŠZ Turčianske Teplice je spracovaný. Na uvedenú stavbu bolo Mestským úradom Turčianske Teplice vydané stavebné povolenie. Realizácia celej investičnej akcie je asi 18 mesiacov. V súčasnosti prebieha na Žilinskom samosprávnom kraji výberové konanie na dodávateľa stavby s predpokladaným začatím v mesiaci august – september 2016,“ oznámil Stanislav Gatial, ktorý je poverený vedením zariadenia. Dodal, že v rámci projektu namontujú na strechy bodov 45 solárnych kolektorov na ohrev a predohrev teplej vody.

Zariadenie s kapacitou 280 miest má už za sebou prvé investície do výmeny okien a zateplenia. Podľa vyjadrenia Stanislava Gatiala si však modernizácia rozsiahleho areálu vyžaduje ešte ďalšie financie na zateplenie, debarierizáciu a vnútorné vybavenie priestorov.

Branislav Koscelník