Prírodovedné vzdelávanie v materskej škole

n 12.5.2016 10:00 - Martin

Mesto Martin a Spoločnosť pre predškolskú výchovu zorganizovali 16. 3. 2016 pre učiteľky materských škôl metodický deň zameraný na rozvoj prírodovednej gramotnosti – magnetizmus.

Cieľom lektorky Stanislavy Košťálovej, učiteľky MŠ Ul. A. Stodolu Martin, bolo predstaviť rôzne edukačné prostriedky pri rozvoji prírodovednej gramotnosti detí, napr. fungovanie vybraných prírodných javov na základe pozorovania a skúmania. Deti predškolského veku prostredníctvom jednoduchých experimentov mohli pochopiť základné princípy magnetizmu. 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti u detí predškolského veku by sa mal spájať predovšetkým s ich podnecovaním k hľadaniu, bádaniu a nachádzaniu riešení prostredníctvom výskumných a bádateľských metód, a nie odovzdávaním vedomostí a skúseností učiteľa.

Práve z toho dôvodu lektorka zvolila také aktivity s deťmi, v ktorých mohli objavovať magnetickú silu alebo zisťovať, na ktoré predmety pôsobí magnetická sila. Na základe získaných informácií rozlišovali predmety podľa toho, či ich magnet priťahoval alebo nepriťahoval. Úlohou detí bolo určiť, ktoré objekty sú magnetické.

O ukážku práce detí z oblasti prírodovedného vzdelávania bol zo strany ostatných pedagógov veľký záujem a bol pre nich veľkou inšpiráciou a prínosom.

martin.sk