Orava a Terchová dominovali folklórnej prehliadke

n 12.5.2016 10:00 - Dolný Kubín

To najlepšie z Kysúc, Horného Považia, Turca, Liptova a Oravy si zmeralo sily v speváckych a muzikantských schopnostiach. Porotcovia i organizátori krajskej súťaže hudobného folklóru Kubínske spievanky 2016 boli milo zaskočení nebývalým záujmom i kvalitou detských vystúpení. V Dolnom Kubíne excelovali mladí folkloristi z Oravy a Terchovej.

Detské spevácke skupiny, detské ľudové hudby, ale i sólisti speváci a sólisti muzikanti do 15 rokov sa v nedeľu, 24. apríla, stretli na súťažnej konfrontácii. Pestrosť tradičného ľudového hudobného umenia, štýlovosť a nezriedka aj snaha o preberanie starodávneho štýlu od nositeľov ľudovej kultúry zaskočila aj samotných porotcov.

Jeden z nich, huslista Michal Noga, tvrdí, že severozápadné Slovensko sa vyznačuje folklórom, v ktorom sa zachovalo najviac archaizmov a pôvodných štýlov. „Je neuveriteľne cenné, že v súčasnej masmediálnej dobe, ktorá podsúva mladej generácii množstvo informácií od iných kultúr a umeleckých žánrov, sa deti stále venujú svojej vlastnej tradičnej kultúre.“

Oživenie starodávneho nástroja

Práca pedagógov s deťmi a neustály záujem aj najmladšej generácie o oživenie zabudnutých štýlov, piesní a dokonca i hudobných nástrojov prinášajú do folklórneho hnutia silný náboj a kontinuitu. Návrat k tradíciám a očarenosť minulosťou je dnes možno ešte väčšia ako kedykoľvek predtým. Na porotcu Michala Nogu, ktorý sám odkrýva zabudnuté interpretačné štýly, zapôsobili najmä deti oravských Goralov.

„Veľmi sa teším z akejsi renesancie, ktorú momentálne prežívajú oravské jednohlasné gajdy. Je to jeden z najstarších hudobných nástrojov, ktorý sa na istú dobu odmlčal, no v súčasnosti pribúda čoraz viac gajdošov, ktorí sa tiež zúčastňujú na tejto súťaži a rozvíjajú gajdošskú tradíciu.“

Unikátne starodávne nástroje priniesli do Dolného Kubína aj Terchovčania. Repáňovská muzika sa predstavila vernou replikou archaických sláčikových nástrojov v tvare škatule z dielne Alojza Muchu.

„V súťažnom bloku Kvočkovské nôty umožnila divákom vypočuť si, ako asi zneli počiatky tradičnej Kvočkovskej terchovskej muziky. Zachovanie lokálnej štýlovosti a technicky výborne zvládnutá hra priniesla malým Terchovcom úspech v podobe umiestnenia sa v zlatom pásme a návrh na postup do celoslovenského kola súťažnej prehliadky,“ uviedla Daniela Srnanková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Aj v kategórii sólistov inštrumentalistov celú porotu mimoriadne oslovil člen tejto hudby Martin Repáň. A to nielen hrou na heligónke, ale aj čistým spevom regrútskych piesní a celkovým prejavom.

Okrem Terchovčanov naplno bodovali mladí folkloristi z Oravy a nedovolili iným regiónom pomýšľať na postup na júnový celoštátny festival detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka.

Vavríny smerujú na Oravu

„Úroveň bola miestami až veľmi vyrovnaná a porota mala čo robiť, aby stanovila verdikt, ale najsilnejším spomedzi všetkých regiónov je Orava. Je to bohatá oblasť, kde tradičná ľudová kultúra v mnohých obciach kontinuálne pretrváva do súčasnosti. Je tu kopec talentovaných detí, ktoré na svoj vek zvládajú veľmi štýlovo ako aj technicky interpretovať tradičnú ľudovú hudbu,“ tvrdí odborný pracovník Národného osvetového centra v Bratislave Michal Noga.

V kategórii detskej ľudovej hudby si priamy postup zabezpečila Polhorská muzika z Oravskej Polhory. Z tej istej podhorskej obce je aj Renáta Plevjaková, ktorá dominovala všetkým sólistom spevákom. V kategórii detské spevácke skupiny má priamy postup na celoslovenskú prehliadku zabezpečený Goralček zo Suchej Hory.

(bk)