Otvorili vzácnu folklórnu klenotnicu

n 15.5.2016 15:00 - Liptovský Mikuláš

Predstaviť autentický folklór je poslaním prehliadky Šaffova ostroha, ktorej prehliadka Žilinského kraja sa uskutočnila v apríli v Liptovských Sliačoch.

V kategórii tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu tanečnú tradíciu si najlepšie počínal Marián Jacko z L. Sliačov, ktorý sa predstavil bačovským tancom Po Valasky. Postúpil na celoštátnu prehliadku. Návrhy na postup získaliaj Anna Kleinová, Iveta Ilavská, Jaroslav Ilavský − Do krutu a do skoku z Važca. K nim sa priradili Michal Ovad a Lucia Mrvová Na máje z L.Sliačov.

V kategórii deti od 12 do 16 rokov priamy postup na celoštátne kolo súťaže získali Viktor Janoštin a Martina Vavreková − Tance severotatranských goralov. Projekt Šaffova ostroha 2016 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať 28. a 29. mája v Dlhom Klčove pri Vranove nad Topľou.

„Odborná porota spolu s účinkujúcimi rozobrala jednotlivé vystúpenia na rozborovom seminári, ktorý sa predĺžil do večerných hodín. Celý folklórny maratón sledoval aj starosta obce L. Sliače Milan Frič, ktorému aj touto cestou ďakujeme za poskytnutie prístrešia pre obidve folklórne prehliadky a opäť za vynikajúcu spoluprácu a ústretovosť kultúrnej pracovníčke obce Alenke Balážecovej,“ uviedla metodička pre folklór Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši Michaela Košová.

Text a foto: (šu)