Týrané ženy sa môžu uchýliť v Liptovskom Mikuláši

n 13.5.2016 15:00 - Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši otvorili poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Fungovať bude pod hlavičkou centra sociálnych služieb Anima.

Projekt je financovaný z grantu nórskeho kráľovstva prostredníctvom nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. V poradni bude k dispozícii špecializovaný pracovník a psychológ, ktorý ženám poskytne špecializované poradenstvo.

„Aj keď to, že sa tu otvára centrum, je pozitívne, tie veci, ktoré musí zastrešovať, lebo sa odohrávajú, sú negatívne. Ja vám preto chcem zaželať čo najmenej klientov, aj keď to asi nie je možné. Dôležité je, že centrum tu vzniká a klienti sa budú mať kde obrátiť," prihovoril sa počas otvorenia primátor Ján Blcháč.

Svoje sídlo centrum verejne nechce komunikovať, ide o zariadenie s utajenou adresou.

Text a foto: (vč)