Škôlkari kreslili zahraničnú rozprávku

n 17.5.2016 12:00 - Liptovský Mikuláš

Ako jediná z okresu sa Materská škola Agátová zapojila do európskeho výtvarného projektu Eurorozprávky. Deti počas niekoľkých mesiacov pripravili maľby a postavičky na motíve belgickej rozprávky Hračky v škole.

Zástupca primátora Ján Bonko ocenil prácu a fantáziu detí, rovnako aj snahu a trpezlivosť vychovávateliek. „Postarali ste sa o rozvoj detskej duše a aspoň na chvíľu ste deti odlákali od počítačov," povedal s úsmevom.

Jedna z autoriek výtvarných diel šesťročná Peťka aj za ostatné deti zhrnula, že sa im rozprávka veľmi páčila, a preto nemali problém pretaviť príbeh do malieb. „Chcela by som byť zverolekárka, preto ma potešilo maľovanie zvieratiek," dodala.

Do projektu je zapojených 57 materských škôl na Slovensku. Diela mikulášskych škôlkárov vystavia v Bruseli a následne aj v Bratislave počas slovenského predsedníctva v Európskej únii.

Text a foto: (vč)